Syöpäsolut jakautuvat

Lähes puolet syöpäkuolemista voidaan ehkäistä

Syöpään sairastumisen riskiä voi vähentää selvästi välttämällä kolmea asiaa. Näin toteaa äskettäin julkaistu poikkeuksellisen laaja tutkimus.

Syöpään sairastumisen riskiä voi vähentää selvästi välttämällä kolmea asiaa. Näin toteaa äskettäin julkaistu poikkeuksellisen laaja tutkimus.

Shutterstock

Jopa 44 prosenttia kaikista maailman syöpätapauksista johtuu tekijöistä, jotka voitaisiin välttää, kuten tupakoinnista, saasteista ja alkoholista.

Tämä ilmenee Lancet-tiedelehdessä julkaistusta tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu syöpien esiintyvyyttä ja syöpäkuolemia 204 alueella eri puolilla maailmaa.

Jopa 4,5 miljoonaa kuolemantapausta vuonna 2019 johtui tekijöistä, jotka olisi voitu välttää.

Tutkimuksen mukaan maailmanlaajuisesti yleisimmät syyt syöpäkuolemiin ovat edelleen tupakointi, alkoholi ja liikapaino riskitekijät. Tämä on osoitettu jo aikaisemmin monissa pienemmissä tutkimuksissa.

Tutkimuksesta:

  • Kansainvälinen tutkijajoukko tarkasteli tilastoja syöpäkuolemista ja niiden taustalla olevista riskitekijöistä 204 alueella eri puolilla maailmaa.
  • Vaikka tutkimus on yksi maailman laajimmista, tarkkaa lukua syöpäkuolemista ja syövän esiintyvyydestä on vaikea määrittää, koska tilastointitavat ovat erilaiset eri maissa.
  • Tutkijat muistuttavat myös, että kaikkia ehkäistävissä olevia riskitekijöitä, kuten liialliselle auringonsäteilylle altistumista ja helikobakteeri-infektioita ei ole mukana tutkimuksessa.

10 pahinta syövän riskitekijää

Tutkimuksessa käytiin läpi 23 syöpämuodon ja 34:n ehkäistävissä olevan riskitekijän yhteys. Riskitekijöitä olivat muun muassa passiivinen tupakointi, liikunnan puute ja täysjyväviljan vähäisyys ruokavaliossa.

Tutkijat pystyivät osoittamaan 10 pahinta riskitekijää, jotka aiheuttivat eniten syöpäkuolemia vuonna 2019. Lukuja verrattiin vuoden 2010 tilastoihin.

Molempina vuosina eniten kuolemantapauksia aiheuttivat tupakointi, alkoholi ja liikalihavuus (painoindeksin mukaan laskettuna). Liikalihavuudesta johtuvat kuolemantapaukset yleistyivät vertailujakson aikana - etenkin matalan tulotason maissa.

Yleisimmät syöpäkuolemien taustatekijät:

1 Tupakointi
2 Alkoholi
3 Liikapaino
4 Suojaamaton seksi
5 Kohonnut paastoverensokeri
6 Ilman pienhiukkassaasteet
7 Altistuminen asbestille työssä
8 Täysjyväviljan niukkuus ruokavaliossa
9 Maitotuotteiden niukkuus ruokavaliossa
10 Passiivinen tupakointi

  • Tutkimus koski syöpäkuolemia vuonna 2019.
  • Tutkijoiden näkemykset riskitekijöiden painoarvoista vaihtelevat.
  • Tutkijat muistuttavat myös, että kaikkia ehkäistävissä olevia riskitekijöitä, kuten liialliselle auringonsäteilylle altistumista ja helikobakteeri-infektioita ei ole mukana tutkimuksessa.

Miehet surullisella ykkössijalla

Eniten kuolemantapauksia aiheuttavat syöpämuodot, jotka voitaisiin ehkäistä, ovat henkitorven, keuhkoputkien ja keuhkokudoksen syövät. Seuraavina tulevat peräsuolen ja ruokatorven syövät.

Tutkimuksessa ilmeni huomattava ero sukupuolten välillä. Miesten syöpäkuolemista 50,6 prosenttia oli sellaisia, jotka olisi voitu ehkäistä. Naisten kuolemissa ehkäistävissä olevien syöpämuotojen osuus oli 36,3 prosenttia. Tutkimuksesta ei käy ilmi, mistä ero johtuu.

Muut tutkijat arvelevat, että miehet ja naiset reagoivat riskitekijöihin eri tavoin biologisista syistä. Yksi selitys voi olla myös kulttuurista johtuvat erot miesten ja naisten käyttäytymisessä.