Skitsofrenia on luultua perinnöllisempää

Tähän asti kattavin tutkimus skitsofrenian syistä osoittaa, että tämä vakava psyykkinen sairaus on 79 prosentissa tapauksista perimän tuottamaa.

Skitsofrenia

Uudessa laajassa tutkimuksessa todetaan, että 79 prosenttia skitsofreniaa sairastavista on perinyt sairauden vanhemmiltaan.

© Shutterstock

Neljä viidestä skitsofreniatapauksesta voi johtua vanhemmilta perityistä geeneistä. Tämän osoittaa uusi ja hyvin laaja tutkimus, joka tehtiin Kööpenhaminan yliopistossa ja joka on juuri julkaistu Biological Psychiatry -lehdessä.

Tutkimuksessa vertailtiin epäidenttisiä ja identtisiä kaksosia, ja siinä selvisi, että skitsofreniaa esiintyy huomattavasti enemmän kaksosparista kummallakin silloin, jos he ovat identtisiä.

Identtisten eli samamunaisten kaksosten perimä on 100-prosenttisesti samanlaista, kun taas epäidenttisillä eli erimunaisilla kaksosilla yhteistä perimää on noin 50 prosenttia. Perinnöllisiä sairauksia esiintyy siksi usein kummallakin sellaisista kaksospareista, jotka ovat identtisiä.

Valtava kaksostutkimus

Kaksostutkimusten haasteena on se, että dataa ei yleensä ole riittävästi. Ruotsissa ja Suomessa tehdyissä pienemmissä tutkimuksissa oli jo aiemmin havaittu skitsofrenian ja perimän yhteys.

Tanskassa on kuitenkin kattava rekisteri kaikista vuoden 1870 jälkeen syntyneistä kaksosista.

Tutkimuksessa yhdistettiin lähes 32 000:n vuosina 1951–2000 syntyneen kaksosen tiedot Tanskan psykiatrisen keskusrekisterin tietoihin, ja tulos oli selkeä. 79 prosentilla skitsofrenia näyttää johtuvan perimästä.

Skitsofrenia ei ole yksi sairaus

Yksi tämäntyyppisten tutkimusten heikkouksista on se, että skitsofrenia ei ole yksi sairaus vaan oirekuva voi olla hyvin vaihteleva. Vuosien varrella yläkäsitteen sisältä on opittu erottamaan monenlaisia oirekuvia.

Skitsofreniatutkimuksissa on selvinnyt muun muassa se, että sairaus johtuu usein dopamiinijärjestelmän epätasapainosta. Dopamiini on aivojen välittäjäaine, joka muun muassa kasvattaa mielihyvän tuntemista ja oppimista.

Osalla skitsofreniaa sairastavista dopamiinijärjestelmä toimii hyvin, ja heillä oireet johtuvat muiden välittäjäaineiden epätasapainosta. Ja vaikka oireet muistuttavat toisiaan, ne ovat silti erilaisia, mikä hankaloittaa sairauden määrittelyä ja hoitamista.

Mahdollisuus parempaan hoitoon

Kun tutkimus toistettiin käyttämällä laajempaa psykoosikirjoa eli ottamalla analyysissä huomioon myös henkilöt, joilla oli samanlaisia oireita kuin skitsofreniaa sairastavilla mutta jotka eivät olleet saaneet diagnoosia.

Tulos oli silti lähes sama. 73 prosenttia tapauksista johtui perimästä.

Uusi tutkimustulos mahdollistaa sen, että nyt voidaan alkaa etsiä geenejä, joista skitsofrenia johtuu, ja siten tehdä tietä paremmille hoitokeinoille.

Faktoja skitsofreniasta

Maailmassa skitsofreniaa sairastaa yli 21 miljoonaa ihmistä. Se on vakava psyykkinen sairaus, jolle ovat ominaisia ajatustoiminnan ja puheen häiriöt sekä itseen ja ympäristöön kohdistuvat harhaluulot ja aistiharhat. Joka toinen ei saa riittävää hoitoa sairauteensa.