Yksinäisyys tappaa

Elätkö yksin ja alkaako yksinäisyys tuntua ylivoimaiselta? Sinulla voi olla muita korkeampi riski kuolla varhain.

Vaarallista olla yksinäinen

Melkein kaikki ihmiset ovat joskus kokeneet itsensä yksinäiseksi. Syynä voi olla välirikko rakkaan kanssa tai läheisen poismeno.

Silti vain harvat tietävät, että yksinäisyys voi tappaa – se voi olla terveydelle yhtä vaarallista kuin lihavuus, dementia, uniongelmat ja sydän- ja verisuonitaudit.

Yhdysvaltalaisessa Bringham Young University -yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa koottiin yhteen aiempien yksinäisyystutkimusten tuloksia. Niistä kävi ilmi, että sosiaalisesti eristyneillä oli 29:n, yksinäisillä 26:n ja yksin asuvilla ihmisillä 32:n prosentin riski kuolla muuta väestöä nuorempana.

Yksinäisyys on luonnollinen viesti

Evoluution näkökulmasta tarkasteltuna ihmisen selviytyminen on perustunut ryhmän yhteistoimintaan. Yksinäisyyden tunnetta voidaan siis pitää merkkinä, jonka on tarkoitus aktivoida ihmisiä hakeutumaan toisten seuraan.

Yksinäisyys yhdistyy negatiivisiin tunteisiin. Yksinäinen ihminen ei ole tyytyväinen niihin sosiaalisiin suhteisiin, joita hänellä on, vaan hän toivoo toisenlaisia suhteita.

Yksinäistä ihmistä ei ymmärretä

Yksinäisyyden tunne on subjektiivinen, eikä sillä ole yhteyttä toisten ihmisten kanssa vietetyn ajan määrään. Se liittyy sosiaalisten suhteiden laatuun. Yksinäinen ihminen kokee usein, että toiset eivät ymmärrä häntä tai että hänen sosiaaliset suhteensa eivät ole hänen mielestään mielekkäitä, kirjoittaa IFL Science -lehti.

Joillekuille yksinäisyys voi olla väliaikainen tila esimerkiksi silloin, jos kumppani tai hyvä ystävä on matkoilla. Toiselle taas yksinäisyys on jatkuvaa esimerkiksi eron tai kuoleman jälkeen, jos henkilöllä ei ole muita läheisiä ihmisiä.