Näin eläintauti tarttuu ihmiseen

Mikrobi siirtymisessä eläimestä ihmiseen voidaan erottaa kolme vaihetta.

Monkey drawing

Eläinten taudinaiheuttajat voivat muuntua sellaisiksi, että ne sairastuttavat myös ihmisiä ja alkavat tarttua ihmisestä toiseen. Jotta jotain eläintä isäntänään käyttävä taudinaiheuttaja voisi lisääntyä ihmisessä, sen pitäisi osata huijata immuunijärjestelmää sen jälkeen, kun se on onnistunut tarttumaan.

1. Eläinisäntä

Riskiin vaikuttaa se, mitä lajia tai lajeja taudinaiheuttaja pitää isäntänään. Merkitystä on myös eläintiheydellä ja tartuntatavalla, joka voi olla suora, kuten purema, tai välillinen.

Chicken farm

2. Ihmisen altistumine

Kehityskulku riippuu paljolti siitä, miten ihminen kohtaa eläinten taudinaiheuttajan. Jos altistus toistuu usein tai kestää kauan, riski kasvaa. Lajiraja voi ylittyä, kun ihminen liikkuu luonnossa, syö villieläimiä tai käsittelee sairaita yksilöitä.

Lumberjack in jungle

3. Tartunnan todennäköisyys

Jos taudinaiheuttaja pystyy tarttumaan ihmisen lähimpiin eläinsukulaisiin, riski on huomattavan suuri samankaltaisen immuunijärjestelmän takia. Tällöin jo satunnainen altistus saattaa johtaa siihen, että eläinten taudista kehittyy ihmiseen – ja myöhemmin ehkä myös ihmisestä toiseen – tarttuva muunnos.

infectious microbe