Shutterstock

Geenit altistavat vakavalle koronavirustaudille

Koronaviruspandemian alusta lähtien ryhmä lääkäreitä on tutkinut potilaiden geenejä. Ensimmäiset tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi veriryhmä voi vaikuttaa taudin vakavuuteen.

Yksi koronaviruspandemian suurista arvoituksista on, miksi jotkut sairastuvat vakavasti ja toisille taas ei tule juuri lainkaan oireita. Uusi tutkimus osoittaa, että geenit saattavat vaikuttaa taudin vakavuuteen.

Suuressa kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä, COVID-19 Host Genetics Initiative, tuhannet tutkijat ovat helmikuusta lähtien tutkineet koronavirustautiin sairastuneiden geenejä. Tutkimuksen ensimmäiset tulokset on nyt vertaisarvioitu.

Tutkimuksessa tunnistettiin vakavasti sairastuneiden koronaviruspotilaiden geenimateriaalista alueita, joilla voi olla merkitystä taudin vakavuuden kannalta. Havaintojen mukaan merkityksellinen voi olla esimerkiksi geeni, joka määrää ihmisen veriryhmän.

A-veriryhmä lisää vakavan tautimuodon riskiä

Tutkimuksen toteuttaneet saksalaiset, italialaiset ja espanjalaiset lääkärit ottivat verinäytteitä 1 610:ltä koronavirustaudin vakavaan muotoon sairastuneelta ja hengitysapua tarvinneelta potilaalta. Verinäytteistä eristettiin dna:ta, jonka tietyt osat otettiin lähempään tarkasteluun.

Lääkärit etsivät sellaisia dna-muutoksia, joita ei ollut verrokkiryhmänä toimineilla terveillä ihmisillä. Tutkimuksessa tunnistettiin dna:sta kaksi paikkaa, niin kutsuttua lokusta, joissa vakavasti sairastuneiden dna poikkesi terveiden dna:sta.

Ihmisillä, joiden veriryhmä on A, on suurempi riski sairastua covid-19-taudin vakavaan tautimuotoon. Tutkijat eivät vielä tiedä, mistä tämä tarkalleen johtuu.

© Shutterstock

Toisessa lokuksessa on geeni, joka säätelee veriryhmän määrittävän proteiinin tuotantoa. Tutkijat havaitsivat, että lisähapen tai hengityskoneeseen joutumisen riski kasvoi A-veriryhmän potilailla jopa 50 prosenttia. Kiinalaistutkijat olivat jo aiemmin päätyneet samaan tulokseen.

Tutkimuksessa ei vielä selvinnyt, mistä veriryhmän ja taudin vakavuuden välinen yhteys johtuu. Tutkijat kuitenkin arvelevat, että se saattaa liittyä geeniin, joka sijaitsee lähellä veriryhmän määrittävää geeniä ja immuunijärjestelmän toimintaa säätelevää geeniä.

Dna-testi voi määrittää koronavirustaudin hoidon

Toinen koronaviruspotilaiden dna:sta erottunut paikka, joka teoriassa voisi aiheuttaa vakavan tautimuodon, on kuuden eri geenin liitos. Yksi näistä geeneistä liittyy molekyyliin, jonka tehtävä on varoittaa immuunijärjestelmää vaarasta. Toinen geeni hallitsee taas proteiinia, joka toimii yhdessä juuri sen reseptorin kanssa, jota koronavirus käyttää tunkeutuakseen soluihin.

Yhteistyöhankkeen tutkijat toivovat, että pidemmällä aikavälillä heidän tutkimuksensa voisi paljastaa, mihin geeneihin hoito kannattaa tulevaisuudessa kohdistaa.

Samaan aikaan koronaviruspotilaiden geeneistä saatu tieto voi pohjustaa dna-testien käyttöönottoa, jolloin voitaisiin jo aikaisessa vaiheessa ennustaa, kuka tulee tarvitsemaan tehohoitoa.