Shutterstock

Ensimmäiset käytännön tulokset: rokotteet murskaavat koronan

Ensimmäiset tulokset Israelista osoittavat, että rokotteet ylittävät odotukset 👏🤩🥳

Kun rokotukset koronavirusta vastaan on nyt käynnistetty, odotetaan vihdoin vastauksia myös yhä avoinna oleviin kysymyksiin:

Estävätkö rokotteet tartunnat? Vai lieventävätkö ne vain tautia?

Nyt ensimmäiset Israelista Pfizerin ja BioNTechin rokotteista saadut tulokset osoittavat, että vastaus kumpaankin kysymykseen on myönteinen.

Rokotteet näyttävät siis haihduttavan kauhuskenaariot ja tekevän tehokkaasti tietä rajoitusten purkamiselle.

Israelin viranomaiset odottavat maahan muodostuvan laumaimmuniteetin jo maaliskuussa.

Rokotetut hylkivät virusta

Israel on joulukuusta alkaen rokottanut väestöään ripeään tahtiin, ja sen rokotusohjelma on siten pisimmällä maailmassa. Lisäksi Pfizer on saanut luvan käyttää israelilaisten anonymisoituja terveystietoja.

Taulukko rokoteannoksista per 100 asukasta

Taulukko näyttä rokoteannosten määrän sataa ihmistä kohden eri maissa. Tammikuun 17. päivänä ensimmäiset israelilaiset olivat saaneet molemmat rokoteannokset ja toisesta rokotteesta oli kulunut viikko. Sen jälkeen tutkijat alkoivat nähdä tuloksia Israelin ripeästä rokottamisnopeudesta.

© Our World In Data

Kun väestöstä on nyt kolmannes rokotettu, aletaan saada ensimmäisiä käytännön tuloksia.

Huomiota on herättänyt etenkin yksi raportti, jonka israelilainen toimittaja jakoi Twitterissä. Sitä ei ole vielä vertaisarvioitu, ja Israelin terveysviranomaiset ja Pfizer ovat tehneet sen yhteistyössä.

Raportti osoittaa, että kaksi rokoteannosta pienentää selvästi riskiä saada koronavirustartunta.

Aiemmin on arveltu, että kaksi pistosta estää COVID-19-tautia kehittymästä mutta ei välttämättä estä tartuntoja.

Pelkona on siksi ollut, että rokotetut saattaisivat yhä saada tartunnan ja levittää virusta oireettomina. Nyt näyttää siltä, että tästä ei muodostu ongelmaa.

Tutkimus tehtiin 17. tammikuuta – 6. helmikuuta, kun 27,4 prosenttia yli 15-vuotiaista israelilaista oli rokotettu ja B117-koronamuunnos aiheutti neljä viidestä tartuntatapauksesta.

Jo yksi rokoteannos vähentää koronariskiä merkittävästi

Tutkimusta ei ole vielä vertaisarvioitu, ja riippumattomien tutkijoiden on käytävä läpi sen data, ennen kuin tulos on täysin varma. Esimerkiksi henkilöitä, jotka ovat saaneet kaksi rokoteannosta, ei Israelissa ole pakotettu koronatestiin yhtä usein kuin rokottamattomia. Yhden rokoteannoksen saaneet, jotka ovat saaneet myöhemmin tartunnan mutta eivät oireita, ovat ehkä jääneet tutkimuksen ulkopuolelle.

Jos tulokset pitävät paikkansa, Israelissa laumaimmuniteetin vaikutus aletaan havaita jo maaliskuussa, kun yli 60 prosenttia väestöstä on rokotettu.

Toinen tutkimus, jonka on tehnyt yksi Israelin kansallisista terveysvakuutuslaitoksista osoittaa lisäksi, että riski sairastua vakavaan COVID-19-tautimuotoon pienenee yli 92 prosenttia jo ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen. Tämäkin tutkimus kuuluu vielä vertaisarvioimattomiin tutkimuksiin.

AstraZenecan rokotteella varhain tehty tutkimus on osoittanut, että yksi annos pienentää tartuntariskiä 67 prosenttia.