Tutkimus yhdisti light-limsat veritulppiin ja dementiaan

Aivan uusi yhdysvaltalainen tutkimus on löytänyt vahvoja viitteitä päivittäisen kevytvirvoitusjuomien nauttimisen ja mahdollisesti dementiaan johtavien aivoinfarktien välillä.

Dementia

Keinotekoisilla makeutusaineilla, joita on esimerkiksi sokerittomissa virvoitusjuomissa, on toistuvasti havaittu olevan huonoja vaikutuksia ihmisten terveyteen.

© Shutterstock

Bostonin yliopiston School of Medicinen (BUSM) tutkijat uhkaavat ikävällä jälkimaulla kaikkia, jotka nauttivat päivittäin keinotekoisesti makeutettuja virvoitusjuomia.

Kattava analyysi, joka käsitti 5 000 yhdysvaltalaisen 46 vuoden terveystiedot, paljasti viitteitä suorasta yhteydestä päivittäisen kevytvirvoitusjuomien nauttimisen ja aivoinfarktiriskin välillä.

Tulokset on julkaistu sekä Stroke- että Alzheimer's and Dementia -julkaisuissa.

Kolminkertainen dementiariski

Bostonilaistutkijat ovat verranneet Framingham Heart Study (FHS) -tutkimuksessa kyselykaavakkeilla kerättyjä kattavia tietoja elintavoista ja sulkeneet laskuista pois iän, koulutuksen, energiansaannin, diabeteksen, tupakoinnin ja liikunnan vaikutuksen.

Lopputulos oli hämmästyttävä:

"Päivittäin kevytvirvoitusjuomia nauttivilla ihmisillä oli normaaliin verrettuna lähes 3 kertaa niin suuri riski saada aivoverenkiertohäiriöitä ja sairastua dementiaan, esimerkiksi alzheimeriin", sanoo Matthew Pase BUSM:n neurologiselta osastolta. Pase on yksi tutkimusraportin laatijoista.

Sokeri tuhoaa muistia

Tutkimus paljasti lisäksi, että ihmiset, jotka nauttivat säännöllisesti erittäin sokeripitoisia juomia, eivät myöskään välty aivoihin kohdistuvilta haittavaikutuksilta:

"Data viittaa vahvasti siihen suuntaan, että runsaasti sokeroidut juomat voidaan yhdistää muistihäiriöihin ja aivojen tilavuuden pienenemiseen", sanoo Matthew Pase.

Tutkijaryhmä painottaa sitä, että yhteyttä ei ole vielä todistettu lopullisesti ja asiasta pitää tehdä lisätutkimuksia.