Shutterstock

Totuus dementiasta

Lähivuosikymmeninä dementiasta kärsivien määrä kasvaa räjähdysmäisesti kaikkialla maailmassa ja dementiasairaudet aiheuttavat valtavat kustannukset. Parannuskeinoa ei ole, potilaita hoidetaan oireiden mukaisesti.

Alzheimerin tauti on yleisin dementian syy - totta

Tavallisin dementiaa aiheuttava sairaus on Alzheimerin tauti, josta tiedetään vielä melko vähän. Sairastumisriskiä voi pienentää helposti.

Dementia on sateenvarjokäsite, jonka alle mahtuu koko joukko henkistä suorituskykyä heikentäviä sairauksia, kuten Alzheimerin tauti, verenkiertoperäinen muistisairaus tai Lewyn kappaletauti.

Tunnetaan yli 200 dementiaoireille altistavaa sairautta tai häiriötä, mutta Alzheimerin tauti selittää noin 60 prosenttia dementiatapauksista.

Vuoden 1984 jälkeen Alzheimerin taudin on oletettu johtuvan beeta-amyloidi-proteiinista, jota kertyy aivosolujen väliin.

Vallalla olevan käsityksen mukaan sekretaaseiksi kutsutut entsyymit pilkkovat APP-proteiinia väärällä tavalla.

Siksi syntyy beeta-amyloidia, jota voidaan pitää kehon proteiinintuotannon virhetuotteena.

© Shutterstock

Näin Alzheimerin tauti iskee

Ontelot laajenevat kudoksessa, joten aivot menettävät massaa.

Hippokampus, jolla on tärkeä osa muistitoiminnoissa, kutistuu.

Aivokuori, jolla on suuri merkitys tietoisuudelle, surkastuu.

Vaikka Alzheimerin taudin kehittyminen on paljolti hämärän peitossa eikä sitä pystytä parantamaan, tiedetään, millä keinoilla sitä on mahdollista ehkäistä.

Alzheimerin taudin riskitekijöitä ovat kakkostyypin diabetes, liian korkea verenpaine ja lihavuus.

Vuonna 2019 brittiläisen Exeterin yliopiston tutkijat osoittivat terveiden elintapojen pienentävän sairastumisriskiä 35 prosenttia.

Terveellisesti elävä kuntoilee ja syö monipuolisesti eikä polta eikä ryyppää.

© Shutterstock

Dementia on vanhuuden vaiva - totta

Dementiaoireisista 98 prosenttia on yli 65-vuotiaita.

Koska väestö vanhenee voimakkaasti monissa maissa, dementikkojen määrä maailmassa kasvaa jatkuvasti – nykyään 9,9 miljoonan tapauksen vuosivauhtia.

Kehitys tarkoittaa konkreettisesti sitä, että vuosisadan puolivälissä dementikkoja on 132 miljoonaa.

Vuonna 2017 heitä oli 50 miljoonaa, mutta määrän on arvioitu kaksinkertaistuvan aina 20 vuodessa.

Dementian yleistyminen on suuri haaste yhteiskunnille, sillä se lisää hoidon tarvetta sekä lääke- ja eläkekustannuksia.

Jo vuonna 2018 dementia maksoi 845 miljardia euroa, joka vastaa 1,18:aa prosenttia maailman bruttokansantuotteesta.

Siinä tapauksessa, että dementia olisi valtio, se olisi maailman 18:nneksi suurin talous – eli se vetäisi vertoja sellaisille maille kuin Saudi-Arabia, Alankomaat ja Turkki.

Muun muassa Suomen bruttokansantuote on noin kaksi kolmasosaa pienempi.

© Anders Bothmann

Vaihe vaiheelta: Alzheimerin tauti valloittaa aivot

Dementia periytyy - enimmäkseen tarua

Vain parissa tapauksessa sadasta dementia on selitettävissä suoraan perimällä, mutta henkilöt, joilla on tiettyjä geenejä, kuten APOE4-geeni, ovat alttiimpia sairastumaan dementiaan.

Tavallisin dementoiva sairaus, Alzheimerin tauti, on harvoin perinnöllinen, vaikka osa sen riskitekijöistä voi periytyä.

Sellainen keskushermoston rappeumasairaus kuin Huntingtonin tauti on sen sijaan yksinomaan perinnöllinen, ja se voi siirtyä vanhemmalta lapselle sukupolvesta toiseen.

Jos vanhemmalla on periytyvä geenivirhe, lapsella on 50 prosentin riski saada se.

Diagnoosi voidaan joissakin tapauksissa varmistaa verinäytteestä tehtävällä dna-analyysillä, mutta parantavaa hoitoa ei ole.

Näin perinnöllinen dementia on

Vain muutama prosentti dementiasairauksista on perinnöllisiä.

Tässä katsaus eri sairauksiin, jotka voivat aiheutta dementiaa.

Anders Bothmann

Alzheimerin tauti: 62 %

Vain 1–3-prosenttisesti perinnöllinen. Periytyvä muoto alkaa yleensä jo ennen vanhuutta.

Anders Bothmann

Verenkiertoperäinen muistisairaus: 17 %

Ei ole näyttöä perinnöllisyydestä.

Anders Bothmann

Sekamuotoinen muistisairaus: 10 %

Ei ole näyttöä perinnöllisyydestä.

Anders Bothmann

Lewyn kappale-tauti: 4 %

Ei ole näyttöä perinnöllisyydestä.

Anders Bothmann

Otsa-ohimo-lohkorappeuma: 2 %

Jopa 40 % tapauksista on perinnöllisiä.

Anders Bothmann

Parkinsonin tauti: 2 %

15 % tapauksista esiintyy suvuittain.

Anders Bothmann

Muut: 3 %

Esimerkiksi harvinainen Huntingtonin tauti on perinnöllinen.

Anders Bothmann