Shutterstock

Synkät ajatukset kasvattavat Alzheimerin taudin riskiä

Tulevaisuudesta huolehtiminen ja menneisyyden murehtiminen aiheuttavat aivoissa fyysisiä vaurioita.

Uusi tutkimus osoittaa, että kielteisellä ajattelulla on selkeä yhteys Alzheimerin taudissa aivoissa tapahtuviin muutoksiin.

Brittiläisen University College Londonin tutkijat seurasivat 360 henkilön elämää kahden vuoden ajan. He pyysivät koehenkilöitä täyttämään kyselykaavakkeita siitä, kuinka paljon heillä oli kielteisiä ajatuksia, kuten ikävien kokemusten murehtimista tai tulevaisuutta koskevia huolia.

Koehenkilöt olivat kokeen alkaessa kaikki yli 55-vuotiaita. Kokeen aikana testattiin myös heidän henkisiä kykyjään, kuten muistia, tarkkaavaisuutta, tilan hahmottamista ja kielellisiä valmiuksia.

Synkät ajatukset saavat aivoihin kerääntymään beeta-amyloidi- (sininen) ja tau-proteiinia (vihreä).

© Rabinovici lab/UCSF

Kielteiset ajatukset näkyvät aivokuvissa

Koehenkilöistä 113:n aivot kuvannettiin tau- ja beeta-amyloidiproteiinien määrän seuraamiseksi aivoissa. Nämä proteiinit ovat tunnusomaisia Alzheimerin taudille.

Tulokset osoittivat selkeän yhteyden. Ne henkilöt, joita synkät ajatukset vaivasivat eniten, alkoivat saada yhä heikompia tuloksia testeissä ja heille kertyi aivoihin yhä enemmän haitallisia proteiineja.

Tutkijat päättelivät, että pitkään jatkunut kielteinen ajattelu kasvattaa riskiä sairastua Alzheimerin tautiin. Heidän mukaansa pitäisi siksi tutkia sitä, voitaisiinko dementiaa aiheuttavia tauteja ehkäistä mindfulnessin ja meditaation kaltaisilla psykologisilla työkaluilla.