Lupaava lääke Alzheimerin tautiin

Tutkijat ovat keksineet aineen, joka pitää madot, kärpäset ja hiiret nuorina. Sillä voidaan ehkä hoitaa myös ihmisten dementoivia sairauksia.

© Shutterstock

J147 on aine, jota on jo ehditty mainostaa nuoruudeneliksiirinä, sillä sen on todettu hiirillä korjaavan joitakin ikääntymisestä johtuvia elimistön rappeutumisen merkkejä.

Nyt on saatu selville, miten aine toimii, ja seuraavaksi suunnitellaan sen testaamista ihmisillä. Aineesta toivotaan hoitoa Alzheimerin tautiin, joka on yleinen dementian aiheuttaja.

Alzheimerin tauti tuhoaa vähitellen aivoja. Piirroksessa näkyy, miltä normaalit aivot (vasemmalla) näyttävät suhteessa Alzheimerin runtelemiin aivoihin (oikealla).

© University of Queensland

Soluihin kertyy vähemmän haitallisia aineita

J147 on keinotekoinen aine, jonka kehitti Dave Schubertin johtama tutkijaryhmä yhdysvaltalaisessa Salk Institute -tutkimuslaitoksessa vuonna 2011.

Sen toimintamekanismi ei kuitenkaan täysin selvinnyt tuolloin. Nyt sama tutkijajoukko on selvittänyt, miten aine toimii soluissa.

Aineen vaikutus kohdistuu mitokondrioihin, jotka tuottavat energiaa soluun. Keskeinen tekijä energiantuotannossa on ATP-syntaasi-niminen proteiini, ja juuri siihen J147 sitoutuu.

J147:n vaikutuksesta hermosoluihin kertyy vähemmän erilaisia haitallisia aineita, joita tavallisesti esiintyy vanhenevissa hermosoluissa. Tästä seuraa, että solut vaikuttavat ikäistään nuoremmilta.

Onnistuneita kokeita madoilla ja kärpäsillä

Aikaisemmin J147:ää on kokeiltu madoilla ja kärpäsillä, ja niillä se jarrutti solujen rappeutumista. Nyt aineen vaikutus on todettu myös hiirillä, joille on aiheutettu Alzheimerin tauti.

Alzheimeria sairastava hiiri

© Salk Institute

Hoitoa saanut hiiri

© Salk Institute

J147 sai hiiret näyttämään nuoremmilta ja vahvemmilta ja lisäksi se sai niiden elimistön tuottamaan uusia aivosoluja ja paransi niiden muistia. J147-hoito auttoi hiiriä muun muassa muistamaan nopeimman reitin ulos sokkelosta.

Tulokset ovat vakuuttaneet tutkijat siitä, että J147 tehoaa Alzheimerin tautiin ja ehkä myös muihin muistisairauksiin ja Parkinsonin tautiin.