Shutterstock

Eläköityneet aivosolut dementoivat

Kun vanhat aivosolut jäävät eläkkeelle sen sijaan, että ne kuolisivat, seurauksena voi olla muistisairaus ja aivojen ikääntyminen. Solut kiihdyttävät tau-proteiinin kertymistä ja saavat aivoissa aikaan haitallisen kierteen.

Mayo Clinic -tutkimuslaitoksessa Yhdysvalloissa on löydetty syy dementiaan ja ehkä aivojen rappeutumiseen ylipäänsä.

Syypäitä ovat solut, jotka ovat täysin palvelleita mutta jotka eivät kuole vaan vain lakkaavat jakautumasta.

Nämä eläkkeelle jääneet aivosolut tuottavat aineita, jotka aiheuttavat tulehduksia ja liittyvät myös Alzheimerin taudin kaltaisiin muistisairauksiin. Muistisairauksia voidaan ehkä ehkäistä poistamalla eläkeläissolut aivoista.

Tuhoamisgeenin saaneet hiiret elivät pidempään

Yhdysvaltalaistutkijat tutkivat muuntogeenisiä hiiriä, joiden aivosoluihin kehittyi Alzheimerin taudin syntyyn johtavia tau-proteiinikertymiä.

Osalle hiiristä oli siirretty geeni, joka tuhosi aivosolut, kun ne olivat lakanneet jakautumasta.

Nämä hiiret elivät muita pidempään, ja niiden aivoihin kertyi vähemmän tau-proteiinia. Lisäksi ne pystyivät muita paremmin oppimaan uusia asioita, kuten tunnistamaan uusia hajuja.

Kuvassa on hiirien aivokudosta, joissa toisissa aivoissa (vasemmalla) on enemmän ja toisissa (oikealla) vähemmän tau-proteiinikasaumia (punainen). Hiirellä, jolla on paljon toimimattomia soluja aivoissaan, on myös paljon tau-proteiinia.

© DAVID HOLTZMAN LAB

Haitalliset eläkeläissolut ovat usein gliasoluja, joiden pitäisi suojata ja tukea aivojen hermosoluja.

Näyttää siltä, että kun hermosoluihin kertyy tau-proteiinia, gliasolut reagoivat siihen eläköitymällä.

Eläköidyttyään ne tuottavat aineita, jotka saavat hermosolut tuottamaan lisää tau-proteiinia.