Shutterstock/Adam Jan Figel
Vastustuskykyisten HI-viruskantojen määrä kasvaa. Tässä otetaan HIV-testiä.

Vastustuskykyinen HI-virus leviää useissa maissa

Uudessa Maailman terveysjärjestön WHO:n raportissa todetaan, että muuntautumiskykyiset ja lääkkeille resistentit HI-viruskannat ovat yleistyneet monissa maissa.

Maailmassa on 37,9 miljoonaa ihmistä, joilla on HIV, mutta heistä vain pieni prosenttiosuus kuolee AIDSiin.

Pieni kuolleisuus on saavutettu niin kutsutuilla antiretroviraalilääkkeillä, joita alettiin käyttää 1990-luvulla. Niiden ansiosta HIV:istä johtuvaa kuolleisuutta on onnistuttu alentamaan.

Nyt kuitenkin näyttää siltä, että HI-virus iskee takaisin.

Resistenssi saavuttaa kriittisen pisteen

Uudessa raportissaan Maailman terveysjärjestö WHO kuvaa muuntuneen ja kahdelle yleiselle hiv-lääkkeelle, efavirenzelle ja nevirapinelle, vastustuskykyisen viruskannan kehitystä.

Raportti, joka perustuu 18 Afrikan, Aasian ja Amerikan maan terveystietoihin, osoittaa, että 12 maassa yli 10 prosenttia tutkituista ihmisistä kantoi hi-virustyyppiä, joka oli vastustuskykyinen näille lääkkeelle.

Lisäksi on huolestuttavaa, että Kuubassa, Hondurasissa ja Nicaraguassa tutkituilla naisilla resistenssi oli yli 30 prosenttia.

Vastustuskykyisten HI-virusten osuus 18 maassa

Tutkijat toteavat, että kymmenen prosenttia on kriittinen raja.

Siksi WHO suosittelee, että jatkossa efavirenzea ja nevirapinea ei käytetetä maissa, joissa vastustuskykyisten virusten osuus on yli 10 prosenttia.

Toimilla yritetään jarruttaa vastustuskykyisten viruskantojen yleistymistä.

Lääkityksen keskeyttäminen voi aiheuttaa resistenssiä

Raportista selviää myös, että rensistenssi on kolme kertaa niin yleistä sellaisilla HI-tartunnan saaneilla, jotka ovat keskeyttäneet lääkityksensä jossain vaiheessa kuin niillä, joiden hoito on ollut yhtäjaksoista.

WHO arvelee, että keskeytetyt hoidot voivat olla syy vastustuskykyisten kantojen yleistymiseen. Keskeytykset ovat kuitenkin köyhissä maissa yleisiä rahapulan ja lääkkeiden huonon saatavuuden vuoksi.

HIV-piller. Der har været forsyningsproblemer med HIV-medicin i Sydafrika.
© Shutterstock/Joseph Sohm

Jos HIV-lääkityksessä on taukoja, virus saa paremmat mahdollisuudet muuntua ja kehittää vastustuskykyä lääkkeitä vastaan. Kaiken lisäksi HI-virus on nopea muuntumaan.