Shutterstock

3 selitystä: Tästä syystä miehiä kuolee koronatartuntaan enemmän

Kuolintilastot piirtävät kuvan selittämättömästä ilmiöstä: uusi koronavirus vie hengen useammin mieheltä kuin naiselta. Selitys saattaa piillä huonoissa elintavoissa, terveydentilassa tai solujen sisällä.

Pandemian alusta asti tilastoissa on havaittu selkeä kuvio: COVID-19-tautiin on sairastanut vakavasti ja kuollut selkeästi enemmän miehiä kuin naisia.

Eri valtioiden välillä on eroja, mutta maailmanlaajuisesti tehohoitoon on joutunut kaksi kertaa niin paljon miehiä kuin naisia. Jokaista COVID-19-tautiin kuollutta kymmentä naista kohti miehiä on kuollut 13.

Kartta osoittaa sukupuolten välisen eron COVID-19-kuolemissa.

Maissa, joissa koronatapauksia on tilastoitu sukupuolen mukaan, luvut osoittavat, että miehiä kuolee COVID-19-tautiin enemmän kuin naisia. Värit kertovat, kuinka monta kertaa enemmän miehiä naisiin verrattuna kuolee tautiin kussakin maassa. Jos luku on 2, osuus on kaksinkertainen.

© https://globalhealth5050.org/the-sex-gender-and-covid-19-project/

Luvut kertovat selvää kieltä, ja tiede on saanut vihiä siitä, miksi sukupuolierot ovat niin suuria. Tässä ovat kolme parasta teoriaa:

1. Hormonit – Sukuhormonit tukevat immuunijärjestelmää

Tutkijat ovat selvittäneet taudin vaikutusta estrogeeniin ja testosteroniin elimistössä.

Sukuhormonit osallistuvat immuunijärjestelmän toimintaan kiihdyttämällä immuunisolujen tuotantoa ja aktivointia sekä miehillä että naisilla, mutta tavat ovat erilaisia eri sukupuolilla.

Miehillä testosteroni osallistuu hengitystieinfektioiden torjuntaan, ja alhainen testosteronitaso voi kasvattaa riskiä saada esimerkiksi SARS-CoV-2-viruksesta johtuva keuhkokuume.

Tutkimus on osoittanut, että puolella COVID-19-tartunnan saaneista miehistä testosteronitaso alenee sitä mukaa kuin tauti etenee elimistössä.

Tulos voi viitata siihen, että COVID-19 saa miesten testosteronin tuotannon notkahtamaan niin paljon, että immuunijärjestelmä antaa periksi.

Toisaalta näyttää siltä, että estrogeeni pystyy suojaamaan naisten immuunijärjestelmää.

Kun koronavirushiukkaset tunkeutuvat elimistöön, ne käyttävät hyväksi solujen ACE2-reseptoreja. Tutkimus on osoittanut, että naishormoni vähentää ACE2-reseptorien määrää sydämessä.

Naisten sydämet saattavat olla siksi paremmassa suojassa COVID-19-taudin myöhäisoireilta, esimerkiksi sydän- ja verisuonioireilta.

2. Biologia – Kaksi X-kromosomia on naisten salainen ase

© Shutterstock

Naisilla saattaa olla taistelussa uutta koronavirusta vastaan ässä jokaisessa solussaan. Solujen tumassa sijaitsevat kromosomit, joista kukin sisältää tuhansia elimistön toimintoja sääteleviä geenejä.

Tutkimus on osoittanut, että X-kromosomeissa, joita naisilla on kaksi ja miehillä vain yksi, on vähintään 60 geeniä, joilla on jotain tekemistä elimistön immuunijärjestelmän kanssa. Niistä jokin koodaa esimerkiksi proteiinia, joka rekisteröi SARS-CoV-2-viruksen tunkeutumisen elimistöön, ja naisten immuunijärjestelmässä saattaakin olla tuplavarustus tartunnan torjuntaan.

Naisilla on todistettavasti tehokkaampi immuunijärjestelmä kuin miehillä, mikä aiemmissa epidemioissa, kuten vuonna 2013 riehuneessa sars-epidemiassa, on voinut parantaa naisten eloonjäämismahdollisuuksia.

3. Terveys – Miehet ovat useammin jo valmiiksi sairaita

© Shutterstock

Ihmiset, joilla on joitain perussairauksia, saavat tutkimuksen mukaan covid-19-taudissa yli kaksi kertaa todennäköisemmin vakavia oireita kuin muut, ja Yhdysvalloissa 38 prosenttia vakavista tautitapauksista on todettu perussairauksia sairastavilla.

Miehet ovat yleensä yliedustettuja useissa tautitilastoissa, esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteja sairastavissa, tyrä- ja reumapotilaissa ja haimatulehduksissa. Tämä voi vaikuttaa myös covid-19-tautitilastoissa havaittuun ilmiöön.

Selvitykset osoittavat esimerkiksi sen, että naisilla todetaan miehiä harvemmin diabetes ja kohonnut verenpaine, mutta tämä ei riitä selittämään eroa.

Rokotteetkaan eivät tepsi tasapuolisesti

Vaikka tutkimuksissa ei ole vielä saatu selville yksiselitteistä syytä tilastoissa havaittuihin eroihin, tieto sukupuolten erilaisesta yleisestä terveydentilasta ja immuunijärjestelmästä voi olla ratkaiseva rokotteiden kehittämisessä. Rokotteistakin on nimittäin tutkimusten mukaan enemmän hyötyä naisille.

Sukupuolten väliset erot mielessään tutkijat voivat ehkä kehittää täsmärokotteita sekä miehille että naisille.