Sairaudet pois veren mukana

Mistä suoneniskentä ja kuppaus ovat peräisin ja onko niistä todellista hyötyä?

Blod der bliver dærnet
© Shutterstock

Suoneniskentä eli verenlasku on vanhimpia tunnettuja hoitokeinoja. Verenlasku tunnettiin yleisesti mm. Mesopotamiassa, antiikin Kreikassa ja Roomassa ja oli koko Euroopassa laajalti hyväksytty hoitokeino pitkälle 1800-luvulle asti. Lääketieteen perustajana pidetty Hippokrates julkaisi suoneniskuoppaan noin 300 eaa.

Suoneniskentä ja Suomessa yleisempi kuppaus perustuivat käsitykseen, jonka mukaan taudit aiheutuivat pahasta verestä ja ne voitiin parantaa imemällä tai valuttamalla paha veri pois kehosta.

Kuppausta käytettiin, kun taudin uskottiin olevan pintaveressä, ja suoneniskua silloin, kun taudin epäiltiin piilevän syvemmällä.

Suoneniskentää on käytetty mm. sydäntautien, keuhko- ja munuaistulehduksen sekä keuhkopöhön hoidossa nykykäsityksen mukaan ilman tieteellisiä perusteita.

Yksi harvoista sairauksista, joiden hoidossa verenlaskusta on todistetusti apua, on polysytemia. Se aiheuttaa verisolujen ja -hiutaleiden runsastumista ja voi johtaa suonten ahtautumien muodostumiseen.