Shutterstock

Paikallispuudutus leikkaa kasvihuonekaasuja

Nukutuskaasu edistää yllättävästi ilmastonmuutosta. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan paikallispuudutuksen käytöllä nukutuksen sijasta voidaan vaikuttaa paljon ilmastoon.

On tapana ajatella, että ilmastoa lämmittävät tehtaiden tupruttama hiilidioksidi ja nautojen peräpäästään päästelemä metaani.

Tosiasiassa nukutuskaasujen osuus kokonaispäästöistä on hämmästyttävän suuri.

Yhdysvalloissa terveydenhuolto aiheuttaa viidestä kymmeneen prosenttiin kaikista kasvihuonekaasupäästöistä, ja nukutuskaasujen, kuten ilokaasun ja desfluraanin, osuus tavallisessa leikkaussalissa syntyvästä ilmastokuormasta on puolet.

Säästö vastaa kolmea miljoonaa puhelimen latauskertaa

Yhdysvalloissa New Yorkin erikoiskirurgian sairaalassa tehty tutkimus paljasti, kuinka suurista määristä käytännössä on kyse.

Vuonna 2019 sairaalassa siirryttiin tekemään lonkka- ja polvileikkaukset mahdollisuuksien mukaan nukutuksen sijasta paikallispuudutuksessa. Vuoden aikana leikattiin yli 10 000 potilasta, ja vain neljä prosenttia heistä nukutettiin. Yleensä määrä on noin kolme neljäsosaa.

Facaden på Hospital for Special Surgery ud til vandet på Manhattan i New York

New Yorkin erikoiskirurgian sairaala on Yhdysvaltojen johtavia leikkausyksiköitä. Siellä nukutettavien lonkka- ja polvipotilaiden osuus painui vuodessa alle viiteen prosenttiin.

© Wikimedia Commons / Ajay Suresh

Muutos on tuntuva: kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen vastaa 12 000 hiilikilon polttamista tai kolmen miljoonan puhelimen akun lataamista täyteen.

Paikallispuudutukseen siirtyminen ei toisin sanoen ole vain teoreettinen mahdollisuus vaikuttaa ilmastoon.

Ilokaasu ei ole naurun asia

Kun potilas nukutetaan kaasuilla, vain viisi prosenttia niistä pysyy kehossa. Loppu karkaa suoraan ilmakehään haitallisina päästöinä.

Arkikielessä ilokaasuksi kutsuttu dityppioksidi voi säilyä ilmakehässä jopa 114 vuotta, vahingoittaa otsonikerrosta ja edistää maapallon keskilämpötilan nousua.

Eräissä laskelmissa ilokaasun osuudeksi Yhdysvaltojen vuosittaisista päästöistä on saatu jopa kolme prosenttia.

Nukutuskaasut ovat tyypillisesti voimakkaampia kasvihuonekaasuja kuin hiilidioksidi. Osalla niistä on jopa 2 000 kertaa niin suuri maapalloa lämmittävä vaikutus.

Nukutuskaasujen käytön vähentämistä puoltavat ilmastosyiden lisäksi paikallispuudutuksen edut, joihin kuuluu muun muassa potilaiden nopeampi kotiutuminen. New Yorkissa tehdyn tutkimuksen loppupäätelmäksi tuli, että potilas kannattaa jättää nukuttamatta aina, kun se vain on mahdollista.