Shutterstock

Miksi apteekin tunnus on käärme?

Sauvan ympärille kietoutuva käärme on antiikin Kreikan lääkintätaidon jumalan Asklepioksen tunnus. Se on symboloinut lääketiedettä jo yli 2 500 vuotta.

Apteekkien symboli juontuu samasta lähteestä kuin lääketieteen ja lääkärien vertauskuvat: antiikin mytologian lääkintätaidon ja parantamisen jumalasta Asklepioksesta, jota palvottiin sadoissa kreikkalaisissa temppeleissä.

Sauvan ympärille kiertynyt käärme eli niin sanottu Asklepioksen sauva yhdistetään tavallisesti lääketieteeseen, kun taas käärmeen ja maljan yhdistelmä viittaa yleensä lääkitsemiseen ja siten myös apteekkilaitokseen.

Käärmesymboliikan taustalla on varmasti monia eri asioita, mutta niistä tärkein lienee käärmeen nahanluonti. Sen on katsottu symboloivan uudestisyntymistä ja voimien palaamista.

Antiikin Kreikassa sairaiden virkistämiseen voitiin käyttää temppeliunta: lepäämistä Asklepiokselle pyhitetyssä rakennuksessa, jossa eli myös käärmeitä. Asklepioksen sauvaan liittyvä käärmelaji on myrkytön pensaskäärme. Temppelihoidon parantavan vaikutuksen uskottiin syntyvän siitä, että lääkintätaidon jumala ilmestyy unessa.

Käärme ja malja viittaavat Asklepioksen tyttäreen, terveyden ja puhtauden jumalattareen Hygieiaan, jolla oli myös tärkeä osa Asklepioksen palvonnassa.