Shutterstock
LSD, psykedelisk, hallucinationer

LSD-johdos lääkitsee ilman harhoja

Psykedeeleihin kuuluvaa LSD:tä muistuttavalla uudella aineella voidaan hoitaa psyykkisiä sairauksia ilman ei-toivottuja tajunnan muutoksia.

Viimeaikaiset tutkimukset psykedeeleiksi kutsuttujen aineiden sopivuudesta psyykkisten sairauksien hoitoon osoittavat, että tajuntaa muuttavat yhdisteet, kuten LSD, MDMA ja eräissä sienissä esiintyvä psilosybiini, voivat lievittää stressi-, ahdistus- ja masennusoireita.

Tajunnantilaa muuntava vaikutus tekee aineista lääketieteellisesti kiinnostavia, mutta potilaat voivat kokea niistä johtuvat aistiharhat todellisiksi ja kauhistuttaviksi.

Uuden tutkimuksen mukaan LSD:n terapeuttiset ominaisuudet on mahdollista saada käyttöön ilman ei-toivottuja seurauksia.

Lääke-LSD hoitaa ilman harhoja

Kiinalaiset tutkijat ovat kehittäneet kuusi kemiallisesti LSD:tä muistuttavaa ainetta, jotka vaikuttavat aivoihin tarkemmin kuin LSD.

Käytännössä ero merkitsee sitä, että LSD-johdosten vaikutus kohdistuu aivoissa vain niihin reseptoreihin, jotka nostavat mielialaa. Toisin sanoen ne reseptorit, jotka aiheuttavat aistiharhoja, eivät aktivoidu.

Vaikka johdoksia on testattu tähän mennessä ainoastaan hiirillä, tutkimus herättää toiveita.

Hyvät tulokset lupailevat lääkepsykedeelien käyttökynnyksen laskua tulevaisuudessa, kun potilaan ei tarvitse enää pelätä aistiharhoja.

Hiiri ilmentää ihmisen oireita

Koe-eläimiksi valikoituivat hiiret siitä syystä, että niiden käyttäytymisessä on erotettavissa piirteitä, jotka vastaavat masentuneiden ja harhaisten ihmisten oireita.

Tajuntaa muuttava aine voi saada hiiren jähmettymään. Kun hiiri lamaantuu, se kärsii ihmisen masennusta muistuttavasta tilasta. Jos hiiri sen sijaan alkaa yhtäkkiä ravistaa päätään, se kokee aistimuksia, jotka vertautuvat ihmisen harhoihin.

Tarkkailemalla hiirien käyttäytymistä tutkijat onnistuivat kehittämään LSD-johdoksen, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän sekä masennusta että harhaisuutta.

Yhä useampi saa hoitoa

Viime vuosien lääketieteellinen tutkimus on paljastanut, että tajuntaa muuttavista aineista saattaa olla paljon hyötyä psyykkisesti sairaille silloin, kun hoito toteutetaan turvallisesti valvotuissa olosuhteissa ja sopivilla annoksilla.

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että noin viisi prosenttia ihmisistä sairastaa masennusta. Masentuneita on maailmassa siis noin 280 miljoonaa.

Tutkimus tähtää siihen, että aistiharhoja aiheuttamattoman LSD:n myötä psykedeelihoito yleistyy. Kulujen uskotaan pienentyvän muun muassa sen ansiosta, että potilaat eivät tarvitse enää yhtä paljon valvontaa, kun aistiharhoja ei synny.