Shutterstock
salt

Liika suola voi altistaa muistisairaudelle

Japanilaistutkijat löysivät yhteyden runsassuolaisen ruoan ja muistin heikkenemisen välillä.

Runsaan suolan käytön tiedetään lisäävän kohonneen verenpaineen riskiä, koska suola vaikuttaa monella tavalla verenkiertoelimistöön.

Tuoreessa japanilaistutkimuksessa tuli esille monta muutakin suolaan liittyvää terveysriskiä. Kovin suolainen ruoka näyttää lisäävän muun muassa Alzheimerin taudin ja muiden muistisairauksien riskiä.

Tutkimuksen mukaan runsas suolansaanti lisää tau-proteiineihin liittyvien fosfaattien muodostumista. Aivojen tau-proteiinit ovat yksi avaintekijä Alzheimerin taudin kehittymisessä.

Tutkijat juottivat hiirille 2-prosenttista suolaliuosta 12 viikon ajan ja seurasivat samalla niiden verenpaineen muutoksia.

Verenpaineen lisäksi merkittäviä muutoksia tapahtui hiirten aivoissa.

Samalla kun Alzheimerin tautiin liittyviin tau-proteiineihin kytkeytyvän fosfaatin määrä kasvoi, aivosolujen väliseen viestintään vaikuttavan CaMKII-entsyymin määrä väheni.

Tutkivat seurasivat myös angiotensiini II:n (Ang II) ja sen reseptorin AT1:n ja E2-prostaglandiinilipidin (PGE2) ja sen reseptorin EP1:n muutoksia. Ang II vaikuttaa ratkaisevasti elimistön nestetasapainoon ja verenpaineen säätelyyn, ja PGE2 liittyy kohonneeseen verenpaineeseen ja hermoston toimintaan.

Suolan saannin lisääntyminen vaikutti kaikkiin näihin tekijöihin. Ang II:n ja PGE2:n ja niiden reseptorien yhteisvaikutuksesta johtuva verenpaineen nousu aiheutti muistin ja muiden kognitiivisten toimintojen häiriöitä.

Vanhus
© Karsten Thormaehlen

Alzheimerin taudin kolme vaihetta

Vanhusten osuus väestöstä kasvaa Japanissa nopeammin kuin useimmissa muissa maissa, ja muistisairaudet ovat maassa yleisiä.

Muistisairauksille ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Uuden tutkimuksen toivotaan johtavan lisätutkimuksiin kognitiivisten häiriöiden syistä ja kehityksestä.

"Tämä tutkimus on erityisen merkittävä sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta, sillä muistisairauksien hoidon kustannukset kasvavat Japanissa ennennäkemättömän nopeasti", sanoo yksi tutkimuksen tekijöistä, Fujitan lääketieteellisen yliopiston professori Akihiro Mouri.

Japanilaiset suhtautuvat suolaan eri tavalla kuin monet muut kansat. Suolaa arvostetaan suuresti ja sitä pidetään tärkeänä osana useimpia aterioita.