Lepakko kantaa sars-epidemian aineksia

Yunnanin maakunnassa Kiinassa elävät intianherkot kantavat sars-viruksen muotoja. Näistä lepakoista saattaa lähteä liikkeelle uusi tautiaalto.

Kiinalaisten intianherkkojen on todettu kantavan sars-viruksen muotoja. Ne voivat siten synnyttää epidemioita ihmisissä.

© ALAMY/IMAGESELECT

Vuodesta 2002 asti tutkijat ovat etsineet eläinlajia, joka voisi olla noin 800 ihmistä kahdessa vuodessa tappaneen ja vielä useampia sairastuttaneen epidemian taustalla.

Kiinalaisen Wuhanin virologian tutkimus­laitoksen tutkijoiden Zheng-Li Shin ja Jie Cuin mukaan sars-epidemiaan oli syynä Yunnanin maakunnan luolista löydetty intianherkkopopulaatio.

Tutkijat ottivat viiden vuoden aikana kaikkiaan tuhansia näytteitä alueen lepakoiden ulosteista ja peräaukoista. Näytteiden analyyseissa selvisi, että intianherkot kantoivat sars-viruksesta sellaisia muotoja, jotka muistuttavat suuresti satoja ihmisiä 2000-luvun alussa tappanutta virustyyppiä.

Lukemalla 15 virustyypin geenit tutkijat saivat selville, että Yunnanin intianherkkopopulaation virukset sisältävät kaikki aiemmin ihmisiin tarttuneen sars-viruksen perimän osat.

Yksi helposti muuntuvia sars-viruksia kantavista populaatioista elää vain kilometrin päässä lähimmästä kylästä, mikä tutkijoiden mukaan kasvattaa uuden epidemian riskiä.

Aiemmin sars-epidemian puhjetessa ensimmäiset tapaukset todettiin Guangdongin kaupungissa tuhannen kilometrin päässä luolista, joissa sarsia kantavia lepakoita elää.

Tämän vuoksi onkin todennäköistä, että ihmisiin tarttuvan sars-viruksen elementtejä löytyy myös muista lepakkopopulaatioista. Mahdollisten isäntäeläinten etsintää jatketaan siinä toivossa, että niiden kartoittaminen voisi ehkäistä epidemioita.