Kiinalaisten intianherkkojen on todettu kantavan sars-viruksen muotoja. Ne voivat siten synnyttää epidemioita ihmisissä.

© ALAMY/IMAGESELECT

Lepakko kantaa sars-epidemian aineksia

Yunnanin maakunnassa Kiinassa elävät intianherkot kantavat sars-viruksen muotoja. Näistä lepakoista saattaa lähteä liikkeelle uusi tautiaalto.

Vuodesta 2002 asti tutkijat ovat etsineet eläinlajia, joka voisi olla noin 800 ihmistä kahdessa vuodessa tappaneen ja vielä useampia sairastuttaneen epidemian taustalla.

Kiinalaisen Wuhanin virologian tutkimus­laitoksen tutkijoiden Zheng-Li Shin ja Jie Cuin mukaan sars-epidemiaan oli syynä Yunnanin maakunnan luolista löydetty intianherkkopopulaatio.

Tutkijat ottivat viiden vuoden aikana kaikkiaan tuhansia näytteitä alueen lepakoiden ulosteista ja peräaukoista. Näytteiden analyyseissa selvisi, että intianherkot kantoivat sars-viruksesta sellaisia muotoja, jotka muistuttavat suuresti satoja ihmisiä 2000-luvun alussa tappanutta virustyyppiä.

Lukemalla 15 virustyypin geenit tutkijat saivat selville, että Yunnanin intianherkkopopulaation virukset sisältävät kaikki aiemmin ihmisiin tarttuneen sars-viruksen perimän osat.

Yksi helposti muuntuvia sars-viruksia kantavista populaatioista elää vain kilometrin päässä lähimmästä kylästä, mikä tutkijoiden mukaan kasvattaa uuden epidemian riskiä.

Aiemmin sars-epidemian puhjetessa ensimmäiset tapaukset todettiin Guangdongin kaupungissa tuhannen kilometrin päässä luolista, joissa sarsia kantavia lepakoita elää.

Tämän vuoksi onkin todennäköistä, että ihmisiin tarttuvan sars-viruksen elementtejä löytyy myös muista lepakkopopulaatioista. Mahdollisten isäntäeläinten etsintää jatketaan siinä toivossa, että niiden kartoittaminen voisi ehkäistä epidemioita.