Lexapro pills

Asiantuntijat varoittavat suosituista mielialalääkkeistä

Riippumattomat asiantuntijat varoittavat masennuslääkkeistä, jotka sisältävät SITALOPRAAMIA ja ESSITALOPRAAMIA, koska ne kasvattavat sydänsairauksien – esimerkiksi sydänkohtauksen – riskiä enemmän kuin muut mielialalääkkeet.

"Sitalopraami ja essitalopraami lisätään vältettävien aineiden luetteloon."

Arvostettu riippumaton ranskalainen lääketieteellinen julkaisu La Revue Prescrire on suorasanainen varoittaessaan kahden mielialaan vaikuttavan aineen käytöstä.

La Revue Prescrirea tukee YK:n Maailman terveysjärjestö WHO, ja ranskalaiset lääketieteen asiantuntijat ovat jo aiemminkin paljastaneet hengenvaarallisia lääkkeitä, jotka on sittemmin vedetty pois käytöstä.

Mikä on sitalopraami?

Sitalopraami on masennuslääke, jota käytetään masennukseen, ahdistukseen ja pakko-oireisiin.

Sitalopraami kuuluu masennuksen hoitoon käytettyihin SSRI-ryhmän (selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät) lääkeaineisiin, jotka tunnetaan myös onnellisuuspillereinä.

Sitalopraamin toi myyntiin alun perin tanskalainen lääkeyhtiö Lundbeck (H. Lundbeck A/S) vuonna 1989, ja se ehti Yhdysvaltojen markkinoillekin vuonna 1998, ennen kuin sen patentti umpeutui vuonna 2003.

Vuodesta 2003 alkaen monet lääkeyhtiöt ovat lanseeranneet oman sitalopraamia sisältävän mielialalääkeversionsa.

Lundbeck on lisäksi kehittänyt sitalopraamista edelleen essitalopraamin, minkä vuoksi sekin on lisätty vältettävien lääkeaineiden listalle.

Haitat: Sitalopraami voi aiheuttaa sydänsairauksia

La Revue Prescriren vuotuinen lääkäreille, farmaseuteille ja muulle hoitohenkilökunnalle suunnattu lista, Aineet, joita on syytä välttää 2016, perustuu vuosien 2010–2015 tutkimustuloksiin ja sisältää mainitut kaksi mielialalääkettä.

Asiantuntijat toteavat perusteluissaan muun muassa, että sitalopraami ja essitalopraami eivät ole sen tehokkaampia kuin muut SSRI-lääkkeet selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjät, jotka tunnetaan myös onnellisuuspillereinä ja ne aiheuttavat monenlaisia sydänoireita.

He korostavat muun muassa sitä, että aineet voivat suurina annoksina aiheuttaa rytmihäiriöitä – erityisesti pidentää QT-aikaa.

Sydänvaivat_sitalopraami

Sitalopraamin arvellaan aiheuttavan monenlaisia sydänoireita.

© Shutterstock

Tämä sai jo vuonna 2011 ensin Yhdysvaltojen lääkintäviranomaisen FDA:n ja myöhemmin muiden maiden lääkintäviranomaiset eri puolilla maailmaa pienentämään sitalopraamin sallittua enimmäisannostusta.

Lääkeyhtiö: ei mitään uutta

Lundbeck-yhtiöstä todetaan, ettei La Revue Prescriren tiedoissa ole mitään uutta, ja viitataan sitalopraamin annostussuosituksen muutoksiin, jotka tulivat käyttöön vuonna 2011.

"Lääkintäviranomaiset ovat vuodesta 2011 tiedottaneet lääkäreille QT-ajan pidentymiseen liittyvistä ongelmista, joita saattoi ilmetä, jos suositeltu maksimiannostus ylitettiin", sanoo Lundbeckin viestintäjohtaja Anders Schroll.

"Tämä ei ole mitään uutta", hän jatkaa ja painottaa sitä, että essitalopraamin enimmäisannostusta ei ole alennettu ja että lääkäreitä on varoitettu suositellun enimmäisannoksen ylittämisen vaaroista.