Shutterstock
Vacciner fører ikke til autisme

Laaja tutkimus: Rokote EI aiheuta autismia

Autismin ja MPR-rokotteen välillä ei ole minkäänlaista yhteyttä. Näin todetaan laajassa tutkimuksessa, joka on tehty tanskalaisessa Statens Serum Institutissa.

Tanskalainen Statens Serum Institut (SSI) on juuri julkaissut laajan tutkimuksen MRP-rokotteesta ja autismista. Tutkimuksen tulos on selvä: rokotteen ja autismin välillä ei ole havaittu minkäänlaista yhteyttä.

Tanskalaistutkijat seurasivat 13 vuotta (2000–2013) kaikkiaan 657 461:tä lasta. Tutkimusaikana näistä 657 461 lapsesta autismidiagnoosin sai 6 517 lasta. Autismidiagnoosin saaneista rokotettuja lapsia oli suunnilleen yhtä monta kuin rokottamattomia lapsia.

”Autismia esiintyi yhä yleisesti niillä lapsilla, jotka olivat saaneet MRP-rokotteen ja rokottamattomilla lapsilla. Tutkimuksessa rokottamattomia lapsia oli mukana kaikkiaan 31 619. Voimme todeta, että MPR-rokote ei lisää autismin riskiä”, sanoo vanhempi tutkija Anders Hviid Statens Serum Institutista.

WHO:n listalla, johon on koottu ihmiskunnan 10 pahinta uhkaa 2019, ovat myös rokotusten vastustajat. www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019

Huijaus herätti pelkoa

Virheellinen yhteys MPR-rokotteen ja autismin välillä johtuu vuonna 1998 tehdystä brittiläistutkimuksesta, jossa lääkäri Andrew Wakefieldin johtama ryhmä tutki 12:ta lasta.

Sittemmin Wakefieldin tutkimustulokset on kumottu ja tutkimus toisensa jälkeen on osoittanut, että rokotteen ja autismin välillä ei ole havaittu yhteyttä.

Vastikään julkaistut Statens Serum Institutin tuloksetkaan eivät ole ainoita laatuaan, sillä jo vuonna 2002 SSI julkaisi samansuuntaiset tulokset tutkimuksesta, jossa seurattiin 537 303:a lasta. Yhteyttä MPR-rokotteen ja autismin välillä ei ole voitu osoittaa.

Silti autismin pelko on iskostunut laajaan väestönosaan länsimaissa. Syynä ovat erityisesti tunnettujen henkilöiden sosiaalisessa mediassa levittämät väittämät.

Rokotevastaisuuden tuloksena muun muassa tuhkarokkotapaukset ovat viime vuoden kuluessa kolminkertaistuneet Euroopassa.

Tästä syystä voimme todeta, että MPR-rokote ei kasvata autismin riskiä Vanhempi tutkija Anders Hviid, SSI

Pieni huijaus – suuri vaikutus

1998 – Valheet syntyivät

Lontoon Royal Free Hospitalin portailla Andrew Wakefieldin johtama tutkijaryhmä kertoi kahden vuoden tutkimuksensa sokeeraavat tulokset: MPR-rokotteella ja lasten autismilla on havaittu selvä yhteys.

Virallinen tutkimus julkistettiin vuotta myöhemmin arvostetussa The Lancet -julkaisussa.

Case-tutkimuksessa tarkkailtiin 12:ta lasta, eli toisin sanoen tulokset perustuivat valittuihin henkilöihin, joita haastateltiin, tutkittiin ja testattiin jo olemassa olevan teorian valossa – teoria oli, että MPR-rokote aiheuttaa autismia.

Tiedepiirit arvostelivat tutkimuksen metodeja, tuloksia ja johtopäätelmiä heti, kun ne julkaistiin.

2002 – Pelko leviää

Vain neljä vuotta sen jälkeen, kun Wakefield oli julkaissut tuloksensa sairaalan portailla, brittiläisessä tutkimuksessa todettiin, että ”lähes 50 prosenttia lääkäreistä raportoi vanhemmista, jotka eivät halua, että heidän lapsiaan rokotetaan”.

Yksi syistä oli se, että monet erityisesti viihdemaailmasta tunnetut henkilöt olivat ryhtyneet kampanjoimaan rokotteita vastaan.

Näihin henkilöihin lukeutuivat muun muassa:

Donald Trump
Jim Carrey
Robert De Niro
Jenny McCarthy
Kirstie Alley
Alicia Silverstone
Charlie Sheen

2004 – Kannatus katoaa

10 alun perin 13:sta Wakefieldin tutkimukseen osallistuneesta tutkijasta veti tutkimukselta tukensa pois.

He kirjoittivat The Lancet -tiedelehteen artikkelin, jonka otsikko oli "Retraction of an interpretation”. Siinä he totesivat, että raportti ei tue johtopäätöstä. Andrew Wakefield pysyi kuitenkin kannassaan, jonka mukaan MPR-rokotteen ja autismin välillä on yhteys.

2007 – Wakefieldin tilanne pahenee

Brittiläinen potilasturvallisuusvirasto General Medical Council aloitti virallisen tutkinnan kolmesta lääkäristä, jotka julkaisivat tutkimuksen vuonna 1998. Lääkäreiden joukossa oli Andrew Wakefield.

Syynä tutkintaan olivat muun muassa lehtikirjoitukset, joissa viitattiin väärennettyyn tutkimusaineistoon ja Wakefieldin tutkimukseen liittyviin taloudellisiin etuihin.

Andrew Wakefield lähti Englannista ja muutti Texasiin Yhdysvaltoihin.

2010 – Huijarilääkäriltä otettiin lääkärin oikeudet pois

Kolmen vuoden perehtymisen jälkeen – tammikuussa 2010 – potilasturvallisuusviraston kanta oli selvillä:

Kaikki kolme lääkäriä olivat syyllisiä tieteelliseen vääristelyyn, ja potilasturvallisuusvirasto totesi, että Andrew Wakefield oli "käyttänyt asemaansa väärin", ja että hän oli tutkittavassa asiassa käyttäytynyt "epäeettisesti", "vastuuttomasti" ja "kunniattomasti".

Tämän seurauksena Andrew Wakefieldilta ja toiselta kahdesta muusta tutkitusta lääkäristä vietiin oikeudet toimia lääkärinä Englannissa.

© Shutterstock

2010 – Wakefieldin tulokset kumotaan

Kun potilasturvallisuusviraston päätös tuli, The Lancet veti alkuperäisen artikkelin takaisin.

"Lancet 12", kuten artikkelia kutsuttiin, poistettiin julkaisusta, mutta Wakefield-tarina jatkui edelleen.

New York Times julkaisi tiedon, jonka mukaan artikkelin perumisen syynä olivat myös Andrew Wakefieldin salatut taloudelliset intressit:

”Osa Wakefieldin tutkimuksen rahoituksesta oli tullut asianajajilta, jotka edustivat rokotevalmistajien oikeuteen vetämistä suunnittelevia vanhempia. Wakefiled oli lisäksi vuonna 1997 patentoinut vaihtoehtoisen tuhkarokkorokoteen, joka olisi ollut menestys, jos olemassaoleva kolmoisrokote olisi vedetty pois markkinoilta tai joutunut huonoon valoon.”

2019 – Laaja tutkimus murensi myytin

Tanskalainen Statens Serum Institut julkisti toisen laajan tutkimuksen, jossa jo toisen kerran todistettiin, että MPR-rokotteen ja autismin välillä ei ole havaittavaa yhteyttä.

Tanskalaistutkijat perustivat tuloksensa tutkimukseen, jossa seurattiin 657 461:tä lasta kaikkiaan 11 vuoden ajan.