Shutterstock

Tekniikka haihduttaa humalan

Tekniikka poistaa alkoholia verestä kolmasosassa siitä ajasta, mikä maksalta menisi alkoholin polttamiseen.

Toronton yliopistossa Kanadassa on kehitetty menetelmä, jolla voidaan kolminkertaistaa alkoholin poistumisnopeus verenkierrosta. Menetelmä on suunniteltu alkoholimyrkytyspotilaiden hoitoon.

Hoitokeino perustuu hallittuun hyperventilaatioon, jolloin vältytään hyperventilaation yleisiltä sivuvaikutuksilta eli pyörtyilyltä ja pahoinvoinnolta. Apuvälineenä käytetään ClearMate-nimistä laitetta, jonka läpi potilas hengittää.

© University Health Network

ClearMate varmistaa, että happi ja hiilidioksidi ovat koko ajan tasapainossa potilaan sisäänhengitysilmassa ja siten myös veressä.

Kun potilas hyperventiloi eli hengittää normaalia enemmän, iso osa alkoholista siirtyy verestä uloshengitysilmaan eikä maksan tarvitse hajottaa sitä.

Votkatesti varmisti tehon

Toronton yliopiston tutkijat testasivat uuden menetelmän tehoa vapaaehtoisilla koehenkilöillä, joiden piti juoda puoli lasia votkaa kahdessa kokeessa.

Ensimmäisellä kerralla alkoholin annettiin palaa koehenkilöiden elimistössä normaalisti ilman apuvälineitä. Votka-annoksen sisältämän alkoholimäärän puoliintuminen potilaiden veressä kesti 2–3 tuntia.

Toisella kerralla koehenkilöt ensin hyperventiloivat ilman apuvälinettä ja sitten jatkoivat hyperventiloimista ClearMaten avulla.

Alkoholin määrä veressä laskee normaalisti hitaasti (vihreä käyrä). Jos henkilö hyperventiloi, promillemäärä pienenee nopeammin (punainen käyrä). ClearMate-laitteen avulla hyperventiloiminen poistaa alkoholia tehokkaasti (sininen käyrä). Promillet luetaan y-akselilta, minuutit alkoholin nauttimisen jälkeen x-akselilta.

© University Health Network

Hyperventilaatio ClearMaten avulla puolitti alkoholin määrän veressä noin kolmasosassa siitä ajasta, mikä siihen olisi mennyt pelkän maksan voimin.

Sopii myös kotihoitoon

Nykyään lääkäreillä ei juurikaan ole keinoja hoitaa alkoholimyrkytystä poistamalla alkoholia verenkierrosta. Potilas voidaan panna dialyysilaitteeseen, joka poistaa verestä kuona-aineita, mutta se on mittava operaatio.

Hyperventilaatiomenetelmä on yksinkertainen, sillä koko ClearMate-laitteisto mahtuu salkkuun. Hoitoa voidaan siis antaa myös sairaalan ulkopuolella.