Shutterstock
psykedeeliset sienet

Taikasienet voivat lievittää vaikeaa masennusta

Tutkijat ovat pitkään olleet kiinnostuneita taikasienien sisältämästä psilosybiinistä, joka voi muuttaa aivojen aktiivisuutta ja vaimentaa erilaisia psyykkisiä ongelmia. Nyt uudessa tutkimuksessa todettiin, miten tehokas psilosybiini on vakavan masennuksen hoidossa.

Psykedeelit, kuten LSD ja sienten sisältämät aineet, ovat kiinnostaneet lääketieteellistä tutkimusta vuosikymmeniä. Tietyt aineet voivat aiheuttaa tajunnantilan muutoksia, ja aiemmissa kokeissa on havaittu, että etenkin sienten sisältämä psilosybiini lievittää monenlaisia psyykkisiä ongelmia, kuten pelkotiloja ja vaikeaa masennusta.

Kaikkiaan 233 ihmistä 10:stä eri maasta Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta oli mukana laajassa psykedeelisen terapian tutkimuksessa, jonka toteutti Compass Pathways -lääkeyritys.

Koehenkilöt saivat annokseen psilosybiiniä, taikasieniä. Annos annettiin keskusteluterapeutin ohjeistuksessa.

Ryhmässä, joka sai suurimman annoksen, 25 mg, koehenkilöistä 29,1 prosenttia koki, että heidän olonsa koheni huomattavasti jo seuraavana päivänä. Positiivinen vaikutus kesti kolme viikkoa. 24,1 prosenttia koehenkilöistä koki oireidensa lieventyneen vielä 12 viikon jälkeen.

Compass Pathways käytti kokeessa patentoitua konsentroitua psilosybiiniä. Yritys toivoo saavansa luvan 3-vaiheen kokeisiin lähiaikoina.

Tutkimusta ei ole vielä julkaistu tieteellisessä julkaisussa, mutta positiiviset tulokset ovat samansuuntaisia kuin vastaavissa kliinisissä kokeissa saavutetut tulokset. Niissä on testattu, miten tietoisuutta laajentavilla aineilla voidaan lievittää stressiä, pelkoa ja masennusta.

Psilosybiini patoaa aistit

Psilosybiini on tehokas siksi, että se pystyy muuttamaan aivojen aktiivisuutta.

Kun se vaikuttaa aivoissa, verenkierto huononee osassa otsalohkoa, väliaivoissa ja talamuksessa, joka lähettää aistitietoa aivokuoreen.

Aivoalueet - näkökukkula, väliaivot ja otsalohkot

Talamus eli näkökukkula ja hypotalamus ovat osa väliaivoja (vasemmalla), ja otsalohkoja on kaksi, yksi kummallakin puolella päätä (oikealla)

© Shutterstock

Tästä seuraa, että aivoalueiden välinen viestintä vähenee ja syntyy samantapainen muuntunut tajunnantila kuin käytettäessä LSD:tä.

Aistiharhat ovat kuitenkin harvinaisempia. Ilmeisesti muutokset estävät kielteisiä pakkoajatuksia ja voivat tätä kautta lievittää ahdistusta, masennusta ja riippuvuutta.

Aiemmissa kokeissa havaittu paranemista

Psilosybiinilla aiemmin tehdyissä kokeissa on havaittu potilaiden kokevan oireidensa lievittyvän - ja teho kestää jopa vuosia hoidon jälkeen.

New Yorkin yliopiston tutkijat selvittivät 80 syöpäsairaan koehenkilön avulla, millainen on sopiva annos hoidettaessa ahdistusta ja masennusta.

Tutkimustilanteessa koehenkilöt kuuntelivat makuullaan musiikkia silmät peitettyinä. Tulosten mukaan oikealla psilosybiinimäärällä oli mahdollista paitsi nostaa mielialaa ja lievittää ahdistusta myös vähentää tunnetilojen vaihtelua.

Hoidosta hyötyvät tunsivat itsensä elämänmyönteisemmäksi ja pelkäsivät vähemmän kuolemaa. Vaikutus säilyi 80 prosentilla koehenkilöistä vähintään puoli vuotta.

Hermomyrkky poistaa pelon

Koehenkilöille ei syötetä sieniä, vaan heille annetaan kapseli, joka sisältää puhdasta psilosybiiniä. Se eliminoi aivoista reseptoreja, joita ahdistuneilla ja masentuneilla on aivoissaan liikaa.

Maksa aktivoi aineen

Koehenkilö nauttii kapselin, joka sisältää määräannoksen puhdasta psilosybiiniä (valkoinen).

Kun aine saavuttaa ruoansulatuskanavassa ohutsuolen, se imeytyy verenkiertoon ja kulkeutuu porttilaskimon kautta maksaan.

Siellä psilosybiini hajoaa psilosiiniksi, joka muistuttaa kemialliselta rakenteeltaan välittäjäaine serotoniinia (vihreä).

Ahdistusreseptorien määrä pienenee

Maksasta verenkiertoon vapautuvaa psilosiinia pääsee veren mukana aivoihin (vihreä).

Siellä psilosiini sitoutuu reseptorityyppiin 2A (keltainen), joka yleensä ottaa vastaan mielentilaan vaikuttavaa serotoniinia (liila).

Ahdistuneisuushäiriöisillä ja masentuneilla on normaalia enemmän 2A-reseptoreita. 2A-reseptoreiden määrä vähenee kuitenkin sitä mukaa kuin ne sitovat psilosiinia, joka eliminoi ne (sininen).