Shutterstock

Soluviljelmä lähettää aivoaaltoja

Kun tutkijat kypsyttivät erityyppisten hermosolujen kantasoluja ja antoivat niiden järjestäytyä kolmiulotteisiksi rakenteiksi, syntyi pieniä keinotekoisia miniaivoja. Jo kahden kuukauden kuluttua miniaivoista voitiin rekisteröidä aivoaaltoja, ja yhdeksän kuukauden kuluttua aivoaallot alkoivat muistuttaa hämmästyttävästi keskoslapsen aivoaaltoja.

Soluviljelmässä kasvatetut aivosolut toimivat kuin oikeat, ja niiden aivosähkötoiminta on samanlaista kuin keskosikäisten lasten. Ainutlaatuinen tutkimus tehtiin Kalifornian yliopistossa.

Yhdysvaltalaistutkijat tuottivat aivosolujen kantasoluista organoideja eli soluviljelmiä, joiden annettiin kypsyä erilaisiksi hermosolutyypeiksi.

Viljelmän solut asettuivat kolmiulotteisiksi rakenteiksi ja kasvoivat kymmenessä kuukaudessa noin puolen sentin kokoiseksi palluraksi.

Jo kahden kuukauden ikäisestä soluviljelmästä voitiin rekisteröidä aivoaaltoja eli sähköistä toimintaa, jota syntyy, kun sähköiset ärsykkeet kulkevat aivosolusta toiseen.

Soluviljelmässä kasvatetuilla ihmisen aivosoluilla voidaan tutkia sikiön aivojen kehitystä.

© Muotri Lab/UCTV

4–6 kuukauden ikäisistä soluviljelmistä havaitut aivoaallot ylittivät kaikki viljellyillä soluilla aiemmin saadut tulokset.
Kun viljelmän aivosolut olivat kasvaneet yhdeksän kuukautta, niiden tuottama EEG- eli aivosähkökäyrä muistutti jo keskoslapsilla havaittua aivosähkötoimintaa.

Kokeen tavoitteena oli selvittää, miten soluviljelmiä voidaan käyttää ihmisen aivojen sikiöaikaisen kehityksen ja kehityshäiriöiden synnyn tutkimukseen.