Magneettikuva syntyy vety-ytimien liikkeestä

Magneettikuvauksessa kehostani otetut kuvat olivat erittäin yksityiskohtaisia. Miten ne saadaan aikaan?

MR-scanner på et hospital
© Shutterstock

MR- eli magneettiresonanssikuvauksessa käytetyn kuvantamislaitteen ydin on käämi, jonka avulla laitteen sisään luodaan erittäin voimakas tasavahvuinen magneettikenttä. Se voi olla jopa 100 000 kertaa Maan magneettikenttää voimakkaampi. Tästä syystä laitteen läheisyyteen ei saa tuoda metalliesineitä eikä elimistössä saa olla metalli- implantteja, jotka lentäessään, liikkuessaan tai kuumetessaan voisivat aiheuttaa vammoja. Ihmiskehossa on runsaasti vettä ja siksi myös vetyatomeja, joiden ominaisuuksiin kuvaus perustuu. Magneettikenttään joutuessaan vety-ytimet käyttäytyvät kuin mikroskooppiset kompassit: ne järjestäytyvät magneettikentän suuntaisiksi. Tämän jälkeen elimistöön lähetetään radioaaltosykäys. Sykäyksen taajuus on valittu niin, että se virittää vety-ytimet eli saa ne poikkeamaan suunnasta. Magneettikenttä kuitenkin pakottaa ytimet palaamaan alkuperäiseen suuntaan. Palatessaan magneettikentän suuntaisiksi ytimet lähettävät heikon radiosignaalin, joka voidaan rekisteröidä. Koska erilaiset kudokset sisältävät eri määriä vetyä, ne tuottavat erilaisen signaalin. Signaalien perusteella kuvauslaitteisto tuottaa tarkan kuvan kudoksista. Magneettikuvaus on kivutonta, eikä sillä tiedetä olevan haittavaikutuksia. Se sopii erityisesti aivojen ja selkärangan kuvaamiseen. Ensimmäinen MR-kuvaus tehtiin 1977.