Tutkijat paransivat kaihin lapsilta

12 kiinalaislapselta on pystytty parantamaan kantasoluhoidolla synnynnäinen kaihi, joka olisi heikentänyt näköä tai tehnyt lapsista sokeita. "Yksi regeneratiivisen lääketieteen suurimmista saavutuksista", asiantuntija toteaa.

kaihi TOP

Vuonna 2015 maailmassa syntyi noin 336 000 lasta, joilla oli synnynnäinen kaihi.

Jos lapsuusiän kaihia ei hoideta, se saattaa alentaa näkökykyä merkittävästi tai jopa sokeuttaa. Nyt kaihia sairastaville lapsille ja heidän vanhemmilleen on tiedossa hyviä uutisia:

Yhdysvaltalaisista ja kiinalaisista tutkijoista koostunut ryhmä on antanut 12:lle alle kaksivuotiaalle lapsuusiän kaihia sairastavalle lapselle normaalin näön silmän kantasoluhoidolla.

”Tämä on yksi regeneratiivisen lääketieteen suurimmista saavutuksista tähän mennessä […] Tämä on tiedettä parhaimmillaan” toteaa kantasoluasiantuntija tohtori Duško Ili? King’s Collegesta Lontoosta tuloksista, jotka julkaistiin Nature-aikakauslehdessä. **

Lapsuusiän kaihi paranee kantasoluilla

Kiinalais-yhdysvaltalainen tutkijaryhmä, johon osallistui tutkijoita Kalifornian yliopistosta ja Sun Yat-sen -yliopistosta, on onnistunut kääntämään lapsuusiän kaihin hoitotavat päälaelleen.

Sen sijaan, että silmän mykiö poistettaisiin ja korvattaisiin se muovisella, kuten normaalisti tehdään kaihia hoidettaessa, tutkijat ovat onnistuneet korjaamaan mykiön kudosvauriot elimistön omilla kantasoluilla.

MIKÄ LAPSUUSIÄN KAIHI ON?

SAIRAUS: Lapsuusiän kaihi (kongenitaali katarakta) tarkoittaa silmän linssissä eli mykiössä oleva sameutta, joka johtuu linssin proteiinirakenteissa tapahtuneista muutoksista. Puolessa tapauksista syytä ei saada selville, mutta kaihin voi aiheuttaa raskauden aikainen infektio, keskosuus tai synnynnäinen geenivirhe.

Lapsuusiän kaihi, kuten muutkin kaihit, ilmenee mykiön samentumana.

SEURAUS: 4–12 prosenttia täysin sokeista tai vaikeasti näkövammaisista lapsista länsimaissa kärsii lapsuusiän kaihista.

HOITO: Toistaiseksi lapsuusiän kaihia on voitu hoitaa vain leikkauksella, mutta komplikaatioriski on suuri, ja 50 prosentilla kaihi palaa ainakin osittain.

Ensin tutkijat leikkasivat kaihin mykiöstä niin, että mykiön kotelo eli mykiötä suojeleva kalvo ei vahingoittunut. Tämä on tärkeä vaihe, sillä mykiön kotelo tuottaa niin sanottuja epiteliaalisia (päällyskerroksen) kantasoluja, jotka pystyvät korjaamaan mykiön vaurioita.

Peukaloimalla epiteliaalisten kantasolujen tuotantoa ohjaavia proteiineja tutkijat saivat mykiön kasvamaan uudelleen, mutta tällä kertaa siinä ei ollut kaihia.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun kokonainen mykiö on saatu uusiutumaan […] Ja lapset voivat hyvin ja heidän näkönsä on normaali”, kertoi tutkijaryhmään kuulunut silmätautien professori Kang Zhang BBC:lle.

Hän korostaa, että uusi hoitomenetelmä auttaa silmää parantumaan nopeammin eikä siihen liity yhtä suuria riskejä kuin nyt käytössä oleviin lapsuusiän kaihileikkauksiin.

Seuraava tavoite: kaihi, glaukooma ja silmänpohjan ikärappeuma

Seuraavaksi uutta lupaavaa lapsuusiän kaihin hoitomenetelmää on tarkoitus testata laajemmassa kokeessa, johon osallistuu laajempi ryhmä koehenkilöitä.

Tutkijat ovat alkaneet selvittää myös sitä, voitaisiinko menetelmää soveltaa aikuisten kaihin hoitoon.

Ongelmana on vain se, että mykiötä korjaavat kantasolut vähenevät iän mittaan, ja saattaa olla, että uusi menetelmä toimii siksi vain lapsilla.

Tutkijat toivovat kuitenkin, että heidän keräämänsä tieto silmän kantasolujen toiminnasta voi johtaa uusiin läpimurtoihin myös esimerkiksi glaukooman eli silmänpainetaudin ja silmänpohjan ikärappeuman hoidossa.

Kantasoluilla hoidetaan muutakin kuin lapsuusiän kaihia

Kantasoluhoidot ovat lupaavia myös muiden kuin silmäsairauksien hoidossa. Luuvaurioita, Parkinsonin tautia ja ehkä sydän- ja verisuonitautejakin voidaan hoitaa kantasoluilla jo 10–20 vuoden kuluessa. Lue lisää täällä:**