Shutterstock

Hiirikokeista apua Down-lapsille

Estämällä tietyn entsyymin vaikutus aivoihin voidaan lieventää Downin oireyhtymään liittyviä oppimis- ja muistiongelmia. Havainto perustuu uusiin hiirikokeisiin.

Kalifornian yliopistossa tehty tutkimus antaa toivoa hoitokeinosta, jolla voidaan parantaa Downin oireyhtymään liittyviä oppimisvaikeuksia.

Downin oireyhtymä johtuu solujen ylimääräisestä 21. kromosomista, ja siihen liittyy usein älyllisten kykyjen ja muistin kehityshäiriöitä.

Entsyymi heikentää muistia ja oppimista

Yhdysvaltalaistutkijat selvittivät hiirillä, joille oli aiheutettu Downin oireyhtymä, miten ylimääräinen kromosomi vaikuttaa tiettyjen proteiinien muodostumiseen aivoissa.

Tutkijat keskittyivät hippokampukseen, joka on oppimisen ja muistin kannalta keskeinen aivojen alue.

Ilmeni, että Downin oireyhtymä vähensi proteiinien syntyä 39 prosenttia muihin hiiriin verrattuna.

Down-lasten oppimiskykyä voidaan ehkä parantaa estämällä tietyn entsyymin toiminta.

© Shutterstock

Syyksi osoittautui soluissa oleva mekanismi, joka vaimensi solujen toimintoja, jos soluissa esiintyi normaalista poikkeavia ilmiöitä, kuten ylimääräinen kromosomi.

Solumekanismin keskeiseksi tekijäksi osoittautui PKR-proteiinikinaasiksi kutsuttu entsyymi.

Havainto voi kohentaa elämänlaatua

Tutkijat kokeilivat kolmea keinoa, joilla entsyymin vaikutus voitaisiin estää: yksi oli entsyymin toiminnan hillitseminen, toinen oli entsyymiä tuottavan geenin salpaaminen ja kolmas oli lääke, joka lisää proteiinin tuotantoa.

Kaikki kolme keinoa osoittautuivat toimiviksi, ja hiirien muisti ja oppimiskyky paranivat.

Tutkijat painottavat, että kaikkia Downin oireyhtymän seurauksia ei voida poistaa, mutta tutkimustulos voi auttaa kehittämään lääkkeitä, jolla voidaan parantaa Down-ihmisten oppimiskykyä ja elämänlaatua.