Änkytys on liian vilkkaan toiminnan oire

Änkyttäjillä kaksi etuaivojen puhetta säätelevää aluetta ei toimi tasapainoisesti.

Nämä alueet ohjaavat puhumista.
© Anatomography

Noin joka sadas aikuinen änkyttää. Viimeaikaiset tutkimukset ovat selventäneet sitä, mistä änkytys johtuu.

On saatu näyttöä siitä, että puheen sujuvuus kärsii, kun kahden otsalohkojen osan välinen tasapaino järkkyy. Vasemmalla aivopuoliskolla kyseinen alue ohjaa ääntöelinten toimintaa. Vastaava oikean aivopuoliskon alue sen sijaan pysäyttää puheen virran.

Aivokuvaus paljasti hyperaktiivisuuden

Saksalaisen Max Planck -instituutin tutkimuksessa kuvattiin änkyttäjien ja vertailuryhmän jäsenten aivotoimintaa sinä aikana, kun he lausuivat hiljaa mielessään kuukausien nimiä.

Analyysi paljasti, että puhehäiriöisillä oikean aivopuoliskon alue toimii huomattavasti normaalia vilkkaammin. Sujuvasti puhuvilla alueet pysyvät tasapainossa.

Syy löytyi oikeasta aivopuoliskosta

Syytä puheen virran katkeiluun pitää siis ilmeisesti etsiä oikeasta aivopuoliskosta. Aivokuvausten tuloksista voitiin päätellä myös, että änkyttäjillä on poikkeuksellisen aktiivinen hermorata, joka lähtee oikean aivopuoliskon puhetta katkovalta alueelta.

Hermorataa pitkin kulkevien viestien määrä kasvoi sitä mukaa kuin änkytys paheni. Pidetäänkin todennäköisenä, että puheen virran pysäyttävä alue viestii ääntöelimien toimintaa ohjaavan alueen kanssa juuri tämän tiedonsiirtoyhteyden kautta.