Shutterstock

Aiheuttavatko keinotekoiset makeutusaineet syöpää?

Aspartaami on keinotekoinen makeute, jota on monissa ruoka-aineissa, muun muassa virvoitusjuomissa. Se on 200 kertaa sokeria makeampaa. Makeutusaineen haitat ovat aiheuttaneet kiivasta keskustelua.

Sokeria korvaavat makeutteet ovat joko keinotekoisia tai luonnollisia aineita, jotka vastaavat energiapitoisuudeltaan sokeria mutta jotka ovat sitä selvästi makeampia. Kun jo pienellä määrällä voidaan makeuttaa vaikka juoma, energiaa tulee vähän.

Yhdysvaltalainen neurologi John Olney väitti vuonna 1996 keinotekoisiin makeutusaineisiin kuuluvan aspartaamin aiheuttavan syöpää sillä perusteella, että sen jälkeen, kun aine hyväksyttiin vuonna 1981, aivosyöpä oli yleistynyt.

Sekä Coca-Cola Light että Zero makeutetaan aspartaamilla, jota on turvallista käyttää, kunhan ei ylitä hyväksyttävää päiväsaantia.

Asiasta sukeutui kiivas väittely. Tutkimukset eivät kuitenkaan juuri antaneet tukea Olneyn käsitykselle syöpäriskistä.

Yli sadan maan elintarviketurvallisuusvirastot pitävät aspartaamia haitattomana, kun sitä käytetään suositusten mukaan, mutta osa tutkijoista ja päättäjistä kaipaa lisää tietoa pitkäaikaisvaikutuksista.

© Shutterstock

Aspartaami on keinotekoinen makeute, jonka energiasisältö on sama kuin sokerin. Aspartaami on 200 kertaa sokeria makeampaa.

On olemassa turvallinen päiväsaanti

Tutkimusnäyttö riittää kahden suurimman länsimaisen elintarviketurvallisuusviranomaisen – Euroopan unionin EFSA:n ja Yhdysvaltojen FDA:n – mukaan määrittämään turvallisen päiväsaannin eli ADI-arvon.

EU:ssa ylärajaksi on hyväksytty 40 milligrammaa vuorokaudessa painokiloa kohti.

Käytännössä se tarkoittaa, että 70 kiloa painava henkilö voi käyttää 2 800 milligrammaa aspartaamia päivittäin.

Makeutusaineita tutkitaan jatkuvasti

  1. toukokuuta 2019 Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA ilmoitti, että se aikoo kerätä tietoa erilaisista keinotekoisista makeutusaineista.

Tiedon keruun tavoitteena oli arvioida uudestaan ne keinotekoiset makeutusaineet, jotka on hyväksytty käyttöön ennen vuoden 2009 tammikuun 20. päivää.

Datankeruun päättymispäivää on lykätty useita kertoja. Nyt EFSA kirjoittaa , että keruu päättyy vuoden 2020 lopulla.