Tästä syystä ateistit ovat älykkäämpiä kuin uskonnolliset ihmiset

Uusi tutkimus esittää selityksen sille, miksi ateistit ovat älykkäämpiä kuin uskonnollisuutensa avoimesti tunnustavat.

Uskonnolliset ihmiset reagoivat vaistonvaraisemmin ja ovat vähemmän tietoisia maailmasta, väittää uusi tutkimus.

© Shutterstock

Ateistit ovat älykkäämpiä kuin uskonnolliset ihmiset, ja syynä siihen on se, että ateistit pystyvät hallitsemaan paremmin vaistojaan ja toimimaan rationaalisesti.

Tällaiseen päätelmään tultiin alankomaalais-brittiläisen tutkijaryhmän tutkimuksessa.

Jumala tekee sinusta keskimääräistä tyhmemmän

Uuden tutkimuksen taustalla on vuonna 2013 tehty tutkimus, joka osoittaa selkeän yhteyden ateismin ja korkeamman älykkyyden välillä. Siinä käytiin läpi kaikkiaan 63:n uskonnollisuuden ja älykkyyden yhteyttä selvitelleen hankkeen tulokset.

Lopputulos oli ja on edelleen selvä: uskovaiset ihmiset ovat keskimäärin vähemmän älykkäitä kuin ei-uskovaiset.

Tälle suoralle yhteydelle alankomaalaiset ja brittiläiset tutkijat väittävät nyt löytäneensä selityksen.

Uskonnollisuus on perusvaisto

Alankomaalais-brittiläinen tutkijaryhmä perustaa tutkimuksensa evoluutiopsykologian niin sanottuun savanniperiaatteeseen: sen mukaan olemme fysiologisesti edelleen samanlaisia kuin savannilla eläneet ensimmäiset ihmiset ja siksi meidän vaistommekin ovat samanlaisia.

Tutkijat huomauttavat, että uskontoa ja uskonnollista käyttäytymistä voidaan verrata ihmisen muihin perusvaistoihin, joita voimistavat esimerkiksi stressi ja vaarasta viestittävät seikat.

Toisaalta juuri kyky sysätä vaistot syrjään ja toimia järkevästi on ominaista älykkäille yksilöille.

Tutkijat kuitenkin painottavat sitä, että heidän tutkimuksensa käsittelee keskimääräistä tendenssiä, ei yksittäistapauksia.

Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka uskonnolliset ihmiset ovat vähemmän älykkäitä kuin ei-uskovat, maailmassa on edelleen erittäin älykkäitä uskovaisia ja roppakaupalla tyhmiä ateisteja.