Sielun massa

Mistä on peräisin väite, että sielun painoksi olisi mitattu 21 grammaa?

Vuonna 1906 Duncan McDougall teki sarjan kokeita Massachusettsin yleisessä sairaalassa saadakseen selville, poistuuko ruumiista jotakin näkymätöntä kuolinhetkellä. Tätä tarkoitusta varten hän rakensi tarkan vaa’an, jolle kuolemaisillaan oleva henkilö asetettiin. Kun kokeet osoittivat, että ruumis kevenee 20–30 grammaa ihmisen kuollessa, alettiin väittää McDougallin punninneen sielun. Kun samankaltaisia tutkimustuloksia saatiin muuallakin, alettiin pitää todennäköisenä, että ruumis kevenee juuri sielun poistumisen takia. Nykykäsityksen mukaan painon muutos johtuu hengityksen lakkaamisesta ja kuivumisesta.