Shutterstock
seitseman kuolemansyntia - ahneus

Seitsemän kuolemansyntiä

Laiskuus ja ahneus ovat kuolemansyntejä. Katolisen teologian mukaan kuolemansynnit ovat sellaisia asioita, joissa ihminen vapaaehtoisesti ja tietoisesti rikkoo Jumalan lakia.

Seitsemän kuolemansyntiä

Katolisessa teologiassa synnit jaetaan kahteen pääryhmään: lieviin eli anteeksiannettaviin ja vakaviin eli kuolemansynteihin.

Kun ihminen tärkeässä asiassa vapaaehtoisesti ja tietoisesti rikkoo Jumalan lakia, hän tekee kuolemansynnin.

Paavi Gregorius I laati kattavan listan kuolemansynneistä noin vuonna 600.

Listaa on myöhemmin muutettu ja tavallisesti kuolemansynneiksi käsitetään seuraavat seitsemän pääsyntiä:

  • Ylpeys
  • Ahneus
  • Siveettömyys
  • Kateus
  • Kohtuuttomuus ruuan ja juoman käytössä,
  • Viha
  • Laiskuus

Kaikkien muiden syntien katsotaan johtuvan näistä.