Kielilläpuhuminen

Millaisesta ilmiöstä kielilläpuhumisessa on kysymys? Miten puhe eroaa tavallisesta kielestä?

Silmä katse ylösnostettuna
© Shutterstock

Glossolalia eli kielilläpuhuminen liittyy yleensä voimakkaaseen hurmostilaan. Usein tilanteet, joissa kielilläpuhumista esiintyy, ovat luonteeltaan uskonnollisia. Glossolaliasta on mainintoja mm. Uudessa testamentissa Apostolien teoissa. Uskonnollisissa yhteyksissä esiintyvää kielilläpuhumista pidetään yleensä kristillisissä yhteisöissä, kuten helluntailiikkeen piirissä, Jumalan antamana kykynä eli ns. armolahjana. Kielilläpuhumista on tutkittu sekä kielellisenä että psykologisena ilmiönä. Hurmostilaan joutuneen ihmisen tuottama puhe poikkeaa niin rakenteeltaan kuin äänneasultaankin tavallisesta puhekielestä. Puhujalle tuntemattomista, merkityksettömistä äännekokonaisuuksista koostuvan ”kielen” erikoispiirteisiin kuuluvat sanojen katkonaisuus ja äänteiden epäselvä ääntäminen ja/tai osittainen ääntämättä jättäminen. Kielilläpuhuja tuottaa äänteitä pakonomaisesti. Toisin sanoen hänen puhe-elimensä toimivat hallitsemattomasti. Tällainen ”automaattipuhe”, jossa ei ole järjen hiventä, voi vaikuttaa ulkopuolisesta kuulijasta jopa pelottavalta.