Tähtimerkki ei määrää luonnetta

Astrologia yhdistää tietyt luonteenpiirteet tiettyihin tähtimerkkeihin. Onko asiaa voitu todistaa tieteellisesti?

Tieteellisiä todisteita tähtimerkkien vaikutuksesta luonteeseen ei ole löydetty. Aiheesta julkistettiin viimeksi keväällä 2006 laaja tanskalais-saksalainen tutkimus. Århusin yliopiston psykologian laitoksen tutkija Peter Hartmann johti ryhmää, joka tutki kahdesta eri tietokannasta yli 15 000 henkilön persoonallisuuspiirteitä, syntymäajankohtia ja älykkyysosamääriä. Tulosten yksiselitteisyys yllätti jopa tutkijat: syntymähetken ja luonteenpiirteiden väliltä ei löytynyt mitään tilastollisesti merkittävää yhteyttä. Koko astrologiaa tutkijat eivät tyrmänneet, mutta tähtimerkillä ei heidän mukaansa ole merkitystä. Vuonna 2003 australialainen tutkija ja entinen astrologi Geoffrey Dean ja kanadalainen psykologian professori Ivan Kelly julkaisivat tulokset vertailututkimuksesta, joka käsitti yli 2 000 ihmistä. He olivat kaikki syntyneet vain muutaman minuutin kuluessa vuonna 1958. Tutkijat seurasivat ryhmää vuosikymmenien ajan ja kartoittivat yli sataa eri tekijää, kuten älykkyyttä, sosiaalisuutta, siviilisäätyä ja temperamenttia. Mitään yhdenmukaisuutta ei löytynyt.