© Shutterstock

Kuningashuoneiden iät

Sekä Englannin että Tanskan kuningashuoneet ovat hyvin vanhoja. Kumpi on vanhempi?

Mitä kauemmas historiassa mennään, sitä vähemmän luotettavia lähteitä on käytettävissä. On vaikeaa arvioida, onko jotain aluetta hallinnut kuningas, ruhtinas vai vain heimopäällikkö.

Historioitsijat ovat silti yksimielisiä siitä, että Tanskassa ja Englannissa oli jo 700-luvun alkupuolella hallitsijoita, jotka nimittivät itsensä kuninkaiksi. Heidän valtansa oli kuitenkin horjuvaa. Vanhimman kuningaskunnan titteli riippuukin siitä, pidetäänkö valintaperusteena monarkiaa valtiomuotona vai painotetaanko sitä, kuinka yhtäjaksoinen kuningasvalta on.

Valtiomuotona monarkia esiintyi ensin Englannissa. Alfred Suuri hallitsi Etelä-Englantia 871–899. Tanskassa kuningasvalta taas on ollut yhtäjaksoinen. Gorm Vanha, joka kuoli noin 958, aloitti katkeamattoman kuningasvallan.