Sukupuoleton ‘hän’ on yleinen ilmiö maailman kielissä

Tuntemistani kielistä ainoastaan suomessa ja virossa hän-sana voi viitata sekä mieheen että naiseen? Mitä muita tällaisia kieliä on?

Sukupuolineutraalit persoonapronominit ovat tyypillisiä suomalais-ugrilaisille kielille. Muut Euroopan kielet ovat baskia lukuun ottamatta indoeurooppalaisia kieliä, joille sukupuolierottelu on luonteenomaista (kuten baskillekin). Sen sijaan mm. altailaisissa kielissä, kuten turkissa ja mongolikielissä, ‘hän’ viittaa molempiin sukupuoliin. Myös dravidakielissä, kuten Etelä-Intiassa ja Sri Lankassa puhuttavassa tamilissa, sekä Malesiassa ja Indonesiassa puhuttavassa malaijissa ‘hän’ on sukupuolineutraali. Samoin monet Amerikan intiaanikielet, kuten Andien alueella puhuttavat ketshua ja aymara, tulevat toimeen yhdellä hän-sanalla.