Shutterstock

Puuro ja leipä muuttivat kieltä

Kun ihmiset siirtyivät noin 10 000 vuotta sitten syömään puuroa ja leipää, vaikutukset näkyivät fyysisen olemuksen lisäksi myös kielessä ja ääntämyksessä.

Maanviljelyn vallankumous noin 10 000 vuotta sitten jätti selvät jäljet ihmisen kieleen, todetaan sveitsiläisen Zürichin yliopiston tutkimuksessa.

Sen mukaan siirtyminen viljapohjaiseen ruokaan muutti ihmisen hampaita niin, että v:n ja f:n ääntäminen tuli helpommaksi.

Maanviljelijän ruokavalio säilytti ylipurennan

Maanviljelijäyhteisöissä ruoka koostui etupäässä leivästä ja puurosta, joiden pureskeluun ei tarvittu niin vahvaa alaleukaa kuin lihan hienontamiseen.

Siksi viljelijäyhteisöissä ihmisillä alkoi vähitellen säilyä aikuisiälläkin hampaiden ylipurenta eli tilanne, jossa ylähampaat laskeutuvat alahampaiden eteen.

Ylipurenta oli tyypillistä lapsille, mutta metsästäjäyhteisöissä, joissa pääruoka on liha, ylä- ja alaleuan etuhampaat ovat myös aikuisilla tavallisesti vastakkain.

Vasemmalla: metsästäjä-keräilijän purukalusto. Oikealla: maanviljelijän purukalusto.
Teorian mukaan pehmeä viljapohjainen ruoka, kuten leipä ja puuro, johti ylipurennan yleistymiseen ja uusien äänteiden syntyyn.

© SHUTTERSTOCK

Uudet äänteet olivat merkki ylipurennasta

Niin sanotut labiodentaaliset äänteet, kuten v ja f, jotka tuotetaan niin, että alahuuli koskettaa yläetuhampaita, on helpompi sanoa, kun ihmisellä on ylipurenta.

Tutkimuksen mukaan labiodentaalisia äänteitä esiintyy viljelijäyhteisöjen kielissä neljä kertaa niin yleisesti kuin metsästäjä-keräilijäyhteisöjen kielissä.

Tutkijoiden mukaan indoeurooppalaisten kielten historia osoittaa, että v ja f ovat yleistyneet 8 000 viime vuoden aikana.

Indoeurooppalaiset kielet ovat puhujamäärältään maailman suurin kieliryhmä.

Siihen kuuluvat muun muassa germaaniset, romaaniset ja slaavilaiset kielet, mutta eivät suomi ja sen sukukielet.