Moni hahmottaa luvut väärin

Jotkut sekoittavat numerot 6 ja 9. Onko vastaavilla lukujen hahmottamisongelmilla jokin yhteys lukihäiriöön?

Harmaa seinä, jossa lukuja
© Shutterstock

Lukujen sekoittaminen on hahmottamisongelma. Toisilla ilmiö esiintyy erittäin lievänä, toisilla taas niin vaikeana, että he eivät osaa päätellä, onko 57 suurempi kuin 54. Arvioiden mukaan kuudella prosentilla ihmisistä on todellisia vaikeuksia lukujen kanssa. Ongelma on yhtä yleinen miesten ja naisten keskuudessa. Numeroiden hahmottamisongelma ja lukihäiriö ovat eri asioita, vaikka kielellä ja matematiikalla on tiettyjä yhtymäkohtia. Häiriöillä lienee silti yhteys, sillä arvioiden mukaan joka seitsemännellä lukihäiriöisellä on myös jonkinlaisia oppimisvaikeuksia matematiikassa. Opettajat ovat havainneet, että matematiikkaa on helpompi ymmärtää, jos opetuksessa käytetään konkreettisia esimerkkejä. Esimerkiksi negatiiviset luvut voivat hahmottua lämpömittarin avulla. Matematiikan oppimisen vaikeus voi myös esiintyä vain tietyllä osa-alueella. Esimerkiksi Einstein kuulemma koki kaavojen kirjoittamisen vaikeaksi.