Mikä on maailman vanhin kieli?

Sanskrit
© Shutterstock

Vanhimman kielen nimeäminen ei ole yksiselitteinen tehtävä, sillä kaikilla maailman kielillä on samat juuret ja ne ovat siten yhtä vanhoja. Poikkeuksena ovat jotkin uudet kielet, kuten kreolikielet, jotka ovat muodostuneet kahden kielen sekoituksesta. Jos asiaa tarkastellaan siltä kannalta, mikä nykyään elävistä kielistä on vähiten muuttunut, voidaan ehkä sanskritia pitää vanhimpana.

Sanskrit on Intian kirjallisuuden klassinen kieli, joka on säilynyt lähes nykyisessä muodossaan noin 4 000 vuotta. Sanskritia käytetään uskonnollisissa menoissa, ja jokapäiväisessä elämässä sitä puhuu yhä noin 6 000 ihmistä. Sen käyttö on jopa onnistuttu elvyttämään uudelleen muutamissa kylissä. Se on yksi Intian virallisista kielistä ja siihen luodaan uudissanoja nykyajan tarpeisiin.

Sanskritin ohella toinen ikivanha, yhä käytössä oleva uskonnon kieli on Egyptissä puhuttu 2 000 vuotta vanha kopti. Euroopan kielistä vanhimpana pidetään baskia. Se on ilmeisesti suoraa perua kivikauden Euroopassa puhutusta kielestä ja siten ainoa, joka ei ole tullut Eurooppaan Aasiasta. Myös latina on hyvin vanha, noin 2 500 vuotta, ja se on muuttunut poikkeuksellisen vähän.

Yleensä kielet kehittyvät koko ajan, ja jo yhden sukupolven aikana tapahtuu huomattavia muutoksia. Kielitieteilijät arvioivat, että kieli voi jo 600 vuodessa muuttua niin, että käytännössä on kyse uudesta kielestä. Sillä tavoin esimerkiksi muinaispohjoismaisesta kielestä ovat muodostuneet norja, ruotsi ja tanska. Kieli saattaa myös joskus kokea renessanssin.

Esimerkiksi heprea oli jo lähes kuollut jokapäiväisenä kielenä, mutta kun Israelin valtio perustettiin, siitä tehtiin maan virallinen kieli.

Tiesitkö, että on olemassa sana, jonka ääneen lausuminen kestää 3,5 tuntia? Lue lisää maailman pisimmistä sanoista täältä.