Maailman laajimmalle levinnyt kieliryhmä

Mikä kieliryhmä on suurin? Miten siihen kuuluvien kielten sukulaisuus ilmenee? Missä kieliryhmä on syntynyt?

Tienviitta – kielet
© Shutterstock

Maapallon yli kuudesta miljardista ihmisestä noin puolet puhuu äidinkielenään indoeurooppalaiseen kieliryhmään kuuluvaa kieltä. Indoeurooppalaisia kieliä on nykyään noin 150. Indoeurooppalainen kieliryhmä on saanut nimensä siitä, että sen perinteinen levinneisyysalue ulottui Pohjois-Intiasta Eurooppaan. Sittemmin siihen kuuluvia kieliä – lähinnä englantia, espanjaa, portugalia ja ranskaa – on alettu puhua myös Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Australiassa. Indoeurooppalaiset kielet muistuttavat toisiaan sanastollisesti ja kieliopillisesti. Esimerkiksi germaanisilla, romaanisilla ja slaavilaisilla kielillä on paljon yhteisiä piirteitä. Rakenteeltaan indoeurooppalaiset kielet ovat fleksiokieliä, eli niille ovat ominaisia taivutusmuodot, vaikkakin kielten kehitys on yleensä kulkenut kohti yksinkertaisempia taivutusjärjestelmiä. Indoeurooppalaisen kantakansan otaksutaan asuneen ennen vuotta 3500 eea. Mustanmeren pohjois- ja koillispuolella.