Latinan kielen syntyperä

Latina oli aikoinaan Euroopan valtakieli, joka vaikuttaa yhä monien tieteenalojen kieleen. Miten latina sai alkunsa ja tuli niin yleiseksi?

Susipatsas, Romulus ja Remus
© Shutterstock

Latina kehittyi Italiassa Rooman ympäristössä sijainneessa Latiumin eli nykyisen Lazion maakunnassa puhutusta itaalisesta kielestä. Kun Rooma valloitti Italian niemimaan 500–100-luvulla eaa., latina syrjäytti muut itaaliset kielet ja alueen aiemman sivistyskielen etruskin. Rooman valtakunnan laajentuessa siitä tuli vuoteen 100 jaa. mennessä hallinto- ja sivistyskieli ja lopulta myös puhekieli lähes koko Etelä- ja Länsi-Euroopassa. Kun Rooman valtakunta alkoi hajota 395 jaa., latina säilyi valtaa pitävien ja oppineiden kielenä muun muassa siksi, että viralliseksi kirkkoraamatuksi vakiintui vuoden 400 tienoilla toimitettu latinankielinen laitos. Kristillisen lähetystyön mukana latina levisi myös suureen osaan Pohjois-, Keski- ja Itä-Eurooppaa. Siitä tuli kansainvälisen yhteydenpidon kieli samaan tapaan kuin toisen maailmansodan jälkeen englannista. Latinan rinnalle diplomatian kieleksi nousi 1600-luvulla ranska, mutta tieteessä latinan valta-asema säilyi pitkälle 1800-luvulle asti.