Shutterstock

Nainen voi ryytyä mieslapseen

Mieslapsia on olemassa, jos on uskominen kansainvälisen tutkimuksen tuloksiin. Mitä lapsen kaltainen mies tekee parisuhteelle?

Oletko nainen? Laitatko ruokaa ja siivoatko? Onko sinulla mies, joka ei pane kotona tikkua ristiin?

Puolisosi saattaa olla lapsen kaltainen, sillä tutkijoiden mukaan sellaisia miehiä on olemassa.

Aikamies, joka jättää kotona kaiken vaimon huoleksi ja on läsnä lähinnä fyysisesti, voi vaikuttaa keskenkasvuiselta.

Tutkijoiden mukaan tällaisissa tapauksissa nainen voi nähdä miehensä lapsena. Archives of Sexual Behavior -aikakauslehden julkaiseman kansainvälisen tutkimuksen mukaan suhteen molemmat osapuolet voivat kärsiä asetelmasta.

Australialais-kanadalainen tutkijaryhmä sai selville, että parin seksielämä huononee silloin, kun vaimo kokee olevansa yksin vastuussa kodinhoidosta ja perhe-elämästä.

Aviomies tuntuu lapselta

Kaksi eri tutkimusta valotti naisen seksuaalisten halujen ja tarpeiden ja kotitöiden ja hoivavastuun jakamisen välistä riippuvuussuhdetta.

Osallistujia oli yli tuhat useasta eri maasta. Kaikki naiset elivät yhdessä miespuolisen elämänkumppaninsa kanssa ja jokaisella pariskunnalla oli ainakin yksi yhteinen alle 12-vuotias lapsi, joka asui kotona.

Nainen, tuntuuko sinusta siltä, että miehesi ei osallistu riittävästi kotitöiden tekemiseen? Tutkimuksen mukaan kumpikin puoliso voi kärsiä epätyydyttävässä tilanteessa.

© Shutterstock

Naisia pyydettiin ottamaan kantaa erilaisiin väitteisiin, kuten ”Minusta tuntuu joskus siltä, että mieheni on kuin lapsi, josta minun pitää huolehtia”.

Lisäksi naisilta tiedusteltiin, kuinka kotityöt ja hoivavastuu jakautuivat puolisoiden kesken ja millaista seksuaalista halua he tunsivat miestään kohtaan.

Vastauksista paljastui selvä syy-yhteys.

Peitto lakkaa heilumasta

Useimmat niistä naisista, jotka kokivat olevansa yksin vastuussa kotitöistä ja lastenhoidosta, arvioivat miestensä olevan ”riippuvaisia” heidän avustaan. Äidit pitävät yleensä vain lapsiaan näin avuttomina.

Tutkijat eivät oikeastaan edes yllättyneet siitä, että ne naiset, jotka pitivät puolisoaan melkeinpä kykenemättöminä selviytymään omin avuin, tunsivat vähemmän eroottista vetoa mieheensä.

Tulokset tukevat tutkijoiden mukaan käsitystä, että mies, joka käyttäytyy naisen mielestä kuin lapsi, ei paljon kiihota häntä, koska hän tuntee itsensä miehen äidiksi.

Tutkijat varoittavat kuitenkin tekemästä tuloksista ennenaikaisia päätelmiä ja toivovat, että aihetta tutkitaan lisää.

Lisäksi tutkimus koski vain heteroseksuaalisten miesten ja naisten liittoja. Perheenjäsenten roolit ja niiden vaikutukset kumppaneiden väliseen dynamiikkaan ja seksielämään voivat olla muunlaisissa pysyvissä parisuhteissa aivan erilaisia.