Shutterstock
Teenagere teenager

Näin pysyt hyvissä väleissä aikuistuvan lapsesi kanssa

Panostamalla nuoren kasvattamiseen vanhemmat voivat ehkäistä suhteen rikkoutumista.

Järkikin jo sanoo, että vanhempien on helpompi pysytellä väleissä aikuistuvan lapsensa kanssa, kun he suhtautuvat häneen rakastavasti, kunnioittavasti ja ymmärtävästi. Kasvattamisesta tekee kuitenkin vaativan tehtävän pelkästään se, että murrosikäinen voi käyttäytyä hyvin uhmakkaasti ja arvaamattomasti itsenäistyessään. Vanhempien ja lapsen välinen suhde joutuu koetukselle, ja yhteenottoja on usein vaikea välttää.

Yhdysvaltalaisen Pennsylvanian valtionyliopiston tutkimuksen mukaan vanhempien kannattaa panostaa suhteen säilyttämiseen. Osoittamalla kiintymystä, kärsivällisyyttä, mielenkiintoa ja kunnioitusta tunne-elämältään kuohuvaa lastaan kohtaan vanhemmat varmistavat, ettei hän käänny heitä vastaan myöhemminkään.

Läsnäolo palkitsee

Uraauurtavassa tutkimuksessa, johon osallistui 1 631 henkilöä, tarkasteltiin vanhempien ja 11–15-vuotiaiden lasten välistä suhdetta. Tietoja kerättiin perheistä säännöllisillä kyselyillä. Niistä viimeinen ajoittui siihen vuoteen, jona lapsi täytti 22 vuotta.

”Tutkimus paljasti, että vanhemmat voivat muuttua huomattavasti, kun heidän lapsensa tulee teini-ikään. Monesti he osoittavat vähemmän kiintymystä ja kiinnostusta lasta kohtaan, viettävät vähemmän aikaa hänen kanssaan ja pitävät yllä vähän kovempaa kuria. Ne vanhemmat, jotka pysyvät kasvatuksessa myönteisellä ja kiinnostuneella linjalla, säilyttävät kuitenkin läheisen suhteen aikuistuvaan lapseensa”, kertoo tutkijaryhmään kuulunut Pennsylvanian valtionyliopiston professori Greg Fosco, jonka erikoisala on perhetutkimus.

Muista kertoa rakastavasi

Foscon mukaan vanhempien voi olla vaikea pitää yllä läheistä suhdetta lapseen, kun tämä tulee murrosikään, koska kyse on yksilön itsenäistymiseen johtavasta kehitysvaiheesta. Mahdotonta se ei kuitenkaan ole. Aktiiviseen vuorovaikutukseen tarjoutuu tilaisuus esimerkiksi yhteisissä liikuntaharrastuksissa, keittiöpuuhissa ja perheaterioilla. Vanhemmat voivat osoittaa eri tavoin olevansa kiinnostuneita muun muassa siitä, mitä lapsi tekee kavereidensa kanssa, mitä tulevaisuudensuunnitelmia hänellä on ja kuinka hän viihtyy kotona ja koulussa.

”Vanhempien on muistettava sanoa lapselle esimerkiksi, että he rakastavat häntä, ja osoittaa välittämisensä myös fyysisesti vaikkapa halaamalla”, toteaa Greg Fosco.

Aseta rajat ymmärtävästi

Tutkimuksessa kävi ilmi, että niissä perheissä, joissa pidettiin yllä kohtuullista kuria, ajauduttiin muita harvemmin välirikkoon sen jälkeen, kun lapsi oli aikuistunut. Nuoren kehityksen kannalta on parasta, että hänelle annetaan vapautta ja vastuuta selvästi määritettyjen rajojen puitteissa. Yhdessä vanhempien kanssa sovitut säännöt luovat turvallisuutta, ja teini saa kokea, että häneen luotetaan.

”Loppujen lopuksi nuoret toivovat vain, että heitä arvostetaan ja heihin suhtaudutaan kuin aikuisiin. On fiksua antaa lapsen ilmaista kantansa kaikkia perheenjäseniä koskevista yhteisistä säännöistä”, selittää Greg Fosco.