Shutterstock
sarjamurhaajia geenivirhe

Geenivirhe tekee miehistä sarjamurhaajia

Tutkijat ovat löytäneet geenin, jonka mutaatio suurentaa sarjamurhaajaksi kehittymisen riskiä. FBI:n arvion mukaan aktiivisia sarjamurhaajia on jatkuvasti 25–50 jo pelkästään Yhdysvalloissa.

Sarjamurhaajalla on tarve tappaa yhä uudestaan, ja nyt tutkijat ovat osoittaneet MAOA-geenin olevan osa selitystä.

Geeni säätelee kolmen välittäjäaineen määrää aivoissa: serotoniinin, dopamiinin ja adrenaliinin.

Nämä neurotransmittereiksi kutsutut aineet toimivat eräänlaisina liikennevaloina, jotka ohjaavat hermoimpulssien kulkua. Ne vaikuttavat siten merkittävästi ihmisen ajatteluun ja toimintaan.

Sarjamurhaajilla on geenivirhe

Synnynnäisen mutaation vuoksi MAOA-geeni voi toimia huonosti ja nostaa tai laskea välittäjäainetasoa normaalista.

Jos taso nousee, ihmisestä voi tulla tavallista impulsiivisempi ja aggressiivisempi, ja monilla sarjamurhaajilla onkin havaittu olevan virheellinen MAOA-geeni.

MAOA-geenin osuus selittää myös sen, miksi yli 90 prosenttia sarjamurhaajista on miehiä.

Geeni sijaitsee nimittäin X-kromosomissa, ja X-kromosomeja on miehillä vain yksi, kun taas naisilla on kaksi. Siksi naisilla on toinen geenikopio, joka voi kompensoida muutoksen vaikutusta, mutta miehillä ei.

Ankara lapsuus aktivoi geenin

Geenin mutaatio ei kuitenkaan yksin riitä tuottamaan uutta sarjamurhaajaa, sillä lapsuusajan kokemuksilla on myös ratkaiseva rooli.

Jos geenivirheeseen yhdistyy lapsena koettu hyväksikäyttö tai kaltoinkohtelu, ihmisellä on suurempi riski tulla myöhemmin psykopaatiksi tai väkivaltarikolliseksi.

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan epäonninen yhdistelmä kymmenkertaistaa todennäköisyyden, että ihminen myöhemmin elämässään päätyy vankilaan vakavista väkivaltarikoksista.

Useiden tutkimusten mukaan useimmat sarjamurhaajat ovat lapsena olleet laiminlyötyjä.

Traumaattiset kokemukset jättävät jälkensä aivoihin, koska ne vaikuttavat välittäjäaineiden tuotantoon ja sitä kautta aivojen hermoyhteyksien muodostumiseen.

Lapsena koettu seksuaalinen hyväksikäyttö tai väkivalta voi siten muuttaa aivoja ja vinouttaa persoonallisuuden kehittymistä niin, että henkilöltä puuttuu aikuisena kyky ymmärtää, mitä pidetään moraalisesti oikeana ja vääränä.

Kipeiden kokemusten vammauttamat lapset eivät pysty myöhemmällä iällä normaaliin kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa, ja vuorovaikutuksen puute saa heidät haaveilemaan alistamisesta ja kiduttamisesta.

USA:n liittovaltion poliisi FBI arvioi, että jopa kymmenesosa kaikista henkirikoksista on sarjamurhaajien tekemiä ja että useimmat heistä jatkavat tappamista paljastumiseensa asti.