Vanhin kansa ovat ehkä sanit

Ihmislaji on levittäytynyt maapallolle ja jakaantunut moniksi kansoiksi. Tiedetäänkö, mikä kansa on vanhin?

Kysymykseen, mikä kansa on vanhin ja alkuperäisin, on vaikeaa antaa sataprosenttisen varmaa vastausta. Kansojen iän arvioimisen lähtökohtana voidaan pitää käsitystä, että ihmisen sukupuun vanhimmat haarat löytyvät Afrikasta. Nykyihmisen eli Homo sapiensin esivanhempien oletetaan levinneen Afrikan ulkopuolelle vajaat 200000 vuotta sitten. Ne nykyihmisen esivanhemmat, jotka jäivät asumaan Afrikkaan, ovat todennäköisesti muuttuneet vähiten, koska he eivät ole kehityksensä aikana altistuneet muiden maanosien toisenlaisille ympäristötekijöille. Perinnöllisyystieteen näkökulmasta tarkasteltuna näyttää siltä, että alkuperäisin kansa voisi olla eteläafrikkalaisiin khoisankansoihin kuuluvat sanit eli busmannit, sillä sanmiesten Y-kromosomi on alkuperäisin muoto lukuisista Y-kromosomin muunnoksista, joita eri kansoilta tunnetaan. Samoin äidiltä tyttärelle periytyvä mitokondrion dna on saneilla vanhinta tunnettua tyyppiä. Sanien kulttuurin iästä ei ole varmuutta, mutta arkeologiset löydöt viittaavat siihen, että heidän elinalueellaan vallitsi samankaltainen kulttuuri jo 30000 vuotta sitten. Noihin aikoihin Euroopassa kuoli sukupuuttoon toinen älykäs ihmislaji, neandertalinihminen.