SHAOGUANG ZHANG/INSTITUTE OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY AND PALEOANTHROPOLOGY
Leuka, Kiina

Ensimmäiset aasialaiset hävisivät 7 000 vuodessa

Dna-analyysien mukaan Aasia asutettiin kaksi kertaa melko lyhyen ajan kuluessa.

Ensimmäinen nykyihmisen yritys asuttaa Aasia epäonnistui ilmeisesti sopeutumisvaikeuksien vuoksi. Asia kävi ilmi Kiinassa aasialaisille luulöydöille tehdyssä dna-tutkimuksessa.

Tutkimusaineiston luut kuuluivat ihmisille, jotka elivät Aasiassa 3 400–40 000 vuotta sitten. Niistä piirtyi esiin selvä kuva.

Vanhimpien luiden välillä ei ollut suuria perimän eroja, vaikka niiden löytöpaikat sijaitsevat tuhansien kilometrien päässä toisistaan. Tämä kertoo ihmisten yhteisestä taustasta eli samasta muuttoaallosta.

Nuoremmat löydöt ilmentävät myös lähisukulaisuutta, mutta dna-analyysien valossa ne ihmiset, joille vanhimmat luut kuuluivat, eivät näytä myöhempien asukkaiden edeltäjiltä. Siksi muuttoaaltoja on ollut kaksi.

Nykyihmiset levisivät Aasiaan 40 000 vuotta sitten. He pärjäsivät hyvin noin 7 000 vuotta, mutta sitten he katosivat jäljettömiin.

Aasia oli ilman asukkaita tuhansia vuosia, ja vasta viime jääkauden lopulla noin 19 000 vuotta sitten sinne saapui uusia muuttajia.

Nykyiset aasialaiset polveutuvat toisessa muuttoaallossa tulleista ihmisistä.

Vielä ei tiedetä, mikä aiheutti ensimmäisten aasialaisten kuolemisen sukupuuttoon.