Bruttokansantuote ilmentää talouden kehityslinjoja

Joillakin valtioilla on paljon luonnonvaroja, mutta silti kansa on köyhää. Miten eri maiden vaurautta verrataan?

Ihmisiä kolikkokasojen päällä
© Shutterstock

Eri maiden elintasoeroja voidaan havainnollistaa monenlaisilla osoittimilla. Yksi tavallisimmista mittareista on bruttokansantuote (BKT), joka mittaa taloudessa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden vuotuista määrää. Sen kehitystä pidetään keskeisenä kansantalouden kasvua kuvaavana indikaattorina. BKT:n kasvun voidaan katsoa heijastelevan kansalaisten taloudellisen tilanteen (elintason) paranemista , mutta se ei kuvaa elämänlaadun (hyvinvoinnin) kohenemista. BKT on tuotantolähtöinen mittari eikä se kerro mitään talouskasvun mahdollisista haitoista, kuten ympäristön saastumisesta ja luonnonvarojen kulumisesta. Eri maiden vertailussa käytetään yleensä ns. ostovoimapariteetilla korjattua BKT:ta. Ostovoimapariteetti on valuuttakurssi, jolla laskettuna kahden maan hyödykekorin hinta on täysin sama yhteiseksi valuutaksi muutettuna. Ostovoimapariteetin avulla mitataan kansantalouden tilaa sen perusteella, miten paljon sen valuutalla voi ostaa tavaroita ja palveluja. Tällä tavoin saadaan tarkempi käsitys kansantalouden tuotoksesta asukasta kohti.