Project Vesta

Vihreät hiekkarannat imevät hiilidioksidipäästöt

Kaikki ihmiskunnan hiilidioksidipäästöt voitaisiin ottaa talteen levittämällä maailman hiekkarannoille oliviinimineraalia, uskoo yhdysvaltalainen ympäristöjärjestö.

"Olemme jo ohittaneet sen pisteen, jossa olisimme voineet pysäyttää ilmaston lämpenemisen." Näin karu oli Nature-lehdessä julkaistun uuden tutkimuksen viesti.

Tutkimuksen mukaan ilmastomallit osoittavat, että ihmisten aikaansaamat kasvihuonekaasut ovat käynnistäneet itseään voimistavan kierteen, joka voi kiihdyttää ilmaston lämpenemistä, vaikka päästöjen tuottaminen loppuisi heti.

Tutkijat ennustavat, että maailman keskilämpötila kohoaa 3 astetta ja merien pinta nousee 2,5 metriä vuoteen 2500 mennessä. Tämän estämiseksi kasvihuonekaasujen tuottaminen olisi pitänyt lopettaa jo vuosina 1960-1970. Olemme siis useita vuosikymmeniä jäljessä.

Toivoa on silti jäljellä. Se vaatii kuitenkin sitä, että hiilidioksidin vapauttamisen lisäksi alamme aktiivisesti poistaa sitä ilmakehästä.

Tarkemmin sanottuna meidän pitää tutkijoiden mukaan aloittaa sitomalla ilmakehästä joka vuosi 33 gigatonnia hiilidioksidia. Määrä on valtava, mutta yhdysvaltalainen voittoa tavoittelematon Project Vesta-yritys on käynnistänyt eräällä Karibian rannalla pilottihankkeen, josta voi olla apua tavoitteen saavuttamisessa.

Aallot jauhavat oliviinin hiilidioksidi-imuriksi

Hankkeen toimintaperiaate on tieteellisesti todistettu, mutta sen toimivuutta ei ole testattu käytännössä.

Periaate on yksinkertainen: Maailman merien rannoille levitetään oliviinia. Se on halpa ja järjestön mukaan helposti saatavilla oleva mineraali. Kun aallot huuhtelevat oliviinia, se rapautuu vähitellen pikkukiviksi ja hiekanjyväsiksi, jotka sitovat hiilidioksidia ilmasta ja vedestä. Reaktion lopputuloksena syntyy bikarbonaattia. Oliviini antaisi myös hiekkarannoille uuden, vihertävän värin.

Bikarbonaatti puolestaan muuttuu kalsiumkarbonaatiksi, jota korallit ja muut merieläimet tarvitsevat kuorensa ja tukirankansa tuottamiseen. Niiden kuoltua kuorista syntyy kalkkikiveä, joka sitoo hiilidioksidin miljooniksi vuosiksi.

Vulkaanista oliviinia on Maan vaipassa runsaasti. Se reagoi herkästi hiilidioksidin kanssa, kun aaltojen voima hajottaa sitä. Tonniin oliviinia voi sitoutua 1,25 tonnia meressä olevaa hiilidioksidia.

© Project Vesta

Hankkeen ydinajatuksena on siis kiihdyttää luonnollista kiertokulkua, joka normaalisti etenee hyvin hitaasti, kun esimerkiksi sade rapauttaa kallioita, joista huuhtoutuu mineraaleja meriin. Project Vestan hankkeessa hiilidioksidia sitova mineraali levitetään suoraan mereen.

Oliviini on yleinen mineraali, jolle ei nykyisellään ole juuri käyttöä. Project Vestan laskelmien mukaan oliviinin levittämisen kustannukset voitaisiin saada jopa alle 10 euroon tonnilta.

2 % maailman hiekkarannoista poistaisi 100 % hiilidioksidipäästöistä

Samalla kun oliviini poistaisi hiilidioksidia ilmakehästä, se hillitsisi meriveden happamoitumista.

Merivesi on muuttunut entistä happamammaksi, kun veteen sitoutuu ilmasta hiilidioksidia. Veteen liuetessaan hiilidioksidi muodostaa hiilihappoa, joka on haitallista monille merieläimille.

Oliviinista muodostuva kalsiumkarbonaatti on emäksistä, joten vaikuttaisi neutraloivasti merivesien happamoitumiseen.

Periaatteessa oliviinia voiti levittää minne tahansa, mutta sisämaassa se veisi tilaa maanviljelysmaalta. Lisäksi merten aallot rapauttavat oliviinia luonnollisesti.

Myös oliiviinin louhiminen ja levittäminen rannoille tuottaa hiilidioksidipäästöjä. Project Vestan mukaan oliviinihanke sitoisi kuitenkin 20 kertaa niin paljon hiilidioksidia kuin oliviinin kuljetuksessa vapautuu. Koko ihmiskunnan vuotuisten hiilidioksidipäästöjen sitomiseksi riittäisi, että kaksi prosenttia maailman rannoista peitettäisiin oliviinilla.

Testihanke Karibianmerellä kestää vielä muutaman vuoden. Sen tulosten perusteella arvioidaan hankkeen jatkomahdollisuuksia.