NASA

Tutkijat tekivät yllättävän löydön syvältä Antarktiksen jään alta

Tuhansia metrejä Antarktiksen jääpeitteen alla virtaava valtava joki voi kiihdyttää jään sulamista alueella.

On vaikea ennustaa, mitä suuri lämpötilannousu tulevaisuudessa merkitsee Antarktiksen jääpeitteen sulamiselle. Lisäksi tutkijat ovat nyt havainneet uuden tekijän, joka pitää lisätä yhtälöihin.

Antarktiksen jääpeitteen alla virtaa 460 kilometriä pitkä joki, johon kertyy vettä Saksan ja Ranskan pinta-alaa vastaavalta alueelta.

University College London -yliopiston tutkijat havaitsivat Thamesjokea pidemmän virran tutkakuvista.

Joki Antarktiksen alla

Tutka on paljastanut noin 460 kilometriä pitkän joen Antarktiksen jääpeitteen alta.

© Dow et al. 2022

Nyt tutkijat pelkäävät, että vesimassat voivat vauhdittaa jään sulamista.

”Alueella, jolla tutkimus tehtiin, on niin paljon jäätä, että sen sulaminen saisi merenpinnan nousemaan 4,3 metriä. Se, miten suuri osa jäästä sulaa ja miten nopeasti sulaminen tapahtuu, riippuu siitä, miten sileä merenpohja on. Nyt havaitulla jokijärjestelmällä voi olla suuri vaikutus sulamisprosessiin, sanoo yksi tutkimuksen tekijöistä, professori Martin Siegert.

Joet kiihdyttävät sulamista

Kyseessä ei ole ensimmäinen Antarktiksesta löydetty joki. Uusi havainto paljastaa kuitenkin sen, että jään alla on kokonaisia vesijärjestelmiä, joita yhdistää jokiverkosto. Aivan kuin niiden päällä ei olisikaan tuhansia metrejä jäätä.

Jään alle voi syntyä vettä monella tavalla. Vesi voi olla pinnalta tulevaa sulamisvettä, joka valuu alas jäässä olevien halkeamien kautta. Vettä voi myös syntyä kitkan tai Maan geotermisen lämmön tuloksena, kun lämpö sulattaa jäätä alta päin.

Tutkimuksia Antarktiksessa

Tutkimukset tehtiin pienillä lentokoneilla.

© Neil Ross

Tutkimustulokset osoittavat, että Antarktiksen jään alin osa sulaa niin voimakkaasti, että sulamisvesistä voi muodostua isoja jokia. Joet puolestaan voivat kiihdyttää sulamista entisestään kun jäätikön pohja muuttuu epävakaaksi kohdissa, joissa se rajoittuu mereen.

Tutkimaton alue

Tutkimukset suoritettiin ilmatutkilla, joilla saatiin kuvaa jääpeitteen alta. Lisäksi käytettiin malleja vesimassojen liikkeistä.

Tutkimusryhmä keskittyi Antarktiksessa alueeseen, jota ei aiemmin ole juuri tutkittu. Alue rajoittuu Weddellinmereen, ja siellä on jäätä Antarktiksen itä- ja länsiosista.

Näin suuren järjestelmän löytyminen vasta nyt on tutkijoiden mukaan todiste siitä, että tiedämme vielä hyvin vähän Antarktiksesta.

”Voi olla, että aliarvioimme jään sulamisen nopeutta, jos emme ota huomioon näitä jäänalaisia jokijärjestelmiä”, toteaa tutkimuksen johtaja Christine Dow lehdistötiedotteessa.