Shutterstock
jätteidenlajittelu 2

Suojeleeko jätteiden lajittelu ilmastoa?

Kierrätys on luonnollisesti ympäristöteko. Mutta auttaako kotitalousjätteiden lajittelu hillitsemään ilmastonmuutosta?

Kaikki maailman kotitaloudet tuottavat yhteensä yli kaksi miljardia tonnia jätettä vuodessa. Määrä vastaa 250:tä kiloa henkilöä kohti. Jos jätteet käsitellään oikein, ilmasto kiittää.

Riippumattoman brittiläisen konsulttitoimiston Eunomian vuonna 2021 tekemän selvityksen mukaan kaikkien jätteiden lajittelulla ja oikealla käsittelyllä voidaan vuodesta 2030 eteenpäin vähentää ilmastokuormaa 2,76 miljardilla hiilidioksidiekvivalenttitonnilla vuodessa.

Hiilidioksidiekvivalentti on mittayksikkö, jonka avulla voidaan laskea yhteen eri kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutus kasvihuoneilmiön voimistumiseen.

Lajittelemalla jätteet voidaan pienentää kasvihuonekaasupäästöjä 5,5 prosenttia.

2,76 miljardin tonnin vähennystä pitää verrata ihmiskunnan vuosittaiseen päästömäärään, joka on 50 miljardia hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Lasi ja metalli painavat vaa'assa

Muun muassa lasia kannattaa käyttää uudelleen. Esimerkiksi jos Yhdysvallat nostaa lasinkierrätysprosentin 33:sta 50:een, ilmastokuorma pienenee laskelmien mukaan 300 000 polttomoottoriauton päästöjen verran.

Myös metalleilla on suuri merkitys. Koska niiden erotteleminen on suhteellisen helppoa, kierrätys on taloudellisestikin järkevää.

alumiinijätteen uusiokäyttö

Erityisesti alumiinijätteen uusiokäyttö auttaa säästämään energiaa ja sitä kautta suojelemaan ilmastoa.

© Shutterstock

Esimerkiksi alumiinin uusiokäyttö vaatii vain viisi prosenttia siitä energiamäärästä, joka kuluu, kun sitä tuotetaan alumiinimalmi bauksiitista.

Kasvihuonekaasu metaania vapautuu vähemmän ilmakehään, kun biojätettä käytetään fossiilisia polttoaineita korvaavan kaasun ja lannoitteiden valmistukseen sen sijaan, että sen annetaan maatua vaikkapa kaatopaikalla.